Gang

Wetsvoorstel Registratie uiteindelijk belanghebbenden van vennootschappen en andere juridische entiteiten

Dit wetsvoorstel regelt de implementatie van artikel 30 van de Europese Vierde anti-witwasrichtlijn in de Handelsregisterwet 2007, de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) en de Wet op de economische delicten (Wed). Het gaat om een algemene verplichting voor in Nederland opgerichte vennootschappen en andere juridische entiteiten om informatie te hebben en bij te houden over wie hun uiteindelijk belanghebbenden zijn en een verplichting om deze gegevens in een centraal register op te slaan.

Stemmingsuitslag

Aangenomen met handopsteken


Voor: 127
75Vereist: 75
150Totaal: 150

Fracties Zetels Voor/Tegen
VVD 32 Voor
PVV 20 Tegen
CDA 19 Voor
D66 19 Voor
GroenLinks 14 Voor
SP 14 Voor
PvdA 9 Voor
ChristenUnie 5 Voor
50PLUS 4 Voor
PvdD 4 Voor
DENK 3 Tegen
SGP 3 Voor
FVD 2 Voor
Van Haga 1 Voor
Van Kooten-Arissen 1 Voor

Activiteiten

Regeling van werkzaamheden

Tijd activiteit: 13:40 - 14:00

Plenair debat (wetgeving)

Besluit: Behandeld.  Agenderen voor stemmingen.

Tijd activiteit: 19:00 - 23:19

Regeling van werkzaamheden

Besluit: Agenderen voor plenair debat.

Tijd activiteit: 13:30 - 13:40

Procedurevergadering

Besluit: Aanmelden voor plenaire behandeling en de plenaire griffie daarbij verzoeken dit wetsvoorstel tegelijk met twee eerder aangemelde wetsvoorstellen op het terrein van anti-witwaswetgeving (35 238 en 35 245) te agenderen.

Tijd activiteit: 15:30 - 16:30

Procedurevergadering

Besluit: Inbrengdatum voor het verslag vaststellen op 29 mei 2019 om 14.00 uur.

Tijd activiteit: 15:30 - 16:30

Procedurevergadering

Besluit: De staf van de commissie wordt verzocht voor de volgende procedurevergadering een voorstel te doen voor het houden van een rondetafelgesprek (kort na het meireces) over de privacyaspecten van het UBO-register, waartoe het lid Bruins (CU) een voorstel heeft gedaan.

Tijd activiteit: 15:30 - 16:30

Regeling van werkzaamheden

Besluit: Koninklijke boodschap, met de erbij behorende stukken, is al rondgezonden en gepubliceerd.  In handen gesteld van de vaste commissie voor Financiën

Tijd activiteit: 15:45 - 16:15

Wetgevingsproces

 1. 3 april 2019

  Het wetsvoorstel is ingediend

 2. 9 april 2019

  Plenaire vergadering: Regeling van werkzaamheden

  Regeling van werkzaamheden

  Besluit: Koninklijke boodschap, met de erbij behorende stukken, is al rondgezonden en gepubliceerd.  In handen gesteld van de vaste commissie voor Financiën 

 3. 10 april 2019

  Procedurevergadering Financiën

  Procedurevergadering

  Besluit: De staf van de commissie wordt verzocht voor de volgende procedurevergadering een voorstel te doen voor het houden van een rondetafelgesprek (kort na het meireces) over de privacyaspecten van het UBO-register, waartoe het lid Bruins (CU) een voorstel heeft gedaan. 

 4. 24 april 2019

  Procedurevergadering Financiën

  Procedurevergadering

  Besluit: Inbrengdatum voor het verslag vaststellen op 29 mei 2019 om 14.00 uur. 

 5. 22 mei 2019

  Rondetafelgesprek UBO-register

  Rondetafelgesprek

  Besluit: Behandeld. 

 6. 29 mei 2019

  Wijziging van de Handelsregisterwet 2007, de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme en enkele andere wetten in verband met de registratie van uiteindelijk belanghebbenden van vennootschappen en andere juridische entiteiten ter implementatie van de gewijzigde vierde anti-witwasrichtlijn (35 179)

  Inbreng verslag (wetsvoorstel)

  Besluit: Inbreng geleverd. 

 7. 16 oktober 2019

  Procedurevergadering Financiën

  Procedurevergadering

  Besluit: Aanmelden voor plenaire behandeling en de plenaire griffie daarbij verzoeken dit wetsvoorstel tegelijk met twee eerder aangemelde wetsvoorstellen op het terrein van anti-witwaswetgeving (35 238 en 35 245) te agenderen. 

 8. 17 oktober 2019

  Plenaire vergadering: Aanvang aansluitend aan de Stemmingen: Regeling van werkzaamheden

  Regeling van werkzaamheden

  Besluit: Agenderen voor plenair debat. 

 9. 3 december 2019

  Plenaire vergadering: Implementatiewet wijziging vierde anti-witwasrichtlijn (35245), Wet verwijzingsportaal bankgegevens (35238) en Implementatiewet registratie uiteindelijk belanghebbenden van vennootschappen en andere juridische entiteiten (35179)

  Plenair debat (wetgeving)

  Besluit: Behandeld.  Agenderen voor stemmingen. 

 10. 5 december 2019

  Procedurevergadering Financiën

  Procedurevergadering

 11. 5 december 2019

  Plenaire vergadering: Aansluitend aan de stemmingen: Regeling van werkzaamheden

  Regeling van werkzaamheden

 12. 10 december 2019

  Plenaire vergadering: Stemmingen

  Stemmingen

  Besluit: Aangenomen. 

Documenten