Wetsvoorstel

Registratie uiteindelijk belanghebbenden van vennootschappen en andere juridische entiteiten

Dit wetsvoorstel regelt de implementatie van artikel 30 van de Europese Vierde anti-witwasrichtlijn in de Handelsregisterwet 2007, de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) en de Wet op de economische delicten (Wed). Het gaat om een algemene verplichting voor in Nederland opgerichte vennootschappen en andere juridische entiteiten om informatie te hebben en bij te houden over wie hun uiteindelijk belanghebbenden zijn en een verplichting om deze gegevens in een centraal register op te slaan.

Stemmingsuitslag

Aangenomen met handopsteken


detail stemming
Voor
VVD 32
CDA 19
D66 19
GroenLinks 14
SP 14
PvdA 9
ChristenUnie 5
50PLUS 4
PvdD 4
SGP 3
FVD 2
Van Haga 1
Van Kooten-Arissen 1
Tegen
PVV 20
DENK 3

Activiteiten

05 dec 2019
03 dec 2019
Plenair debat

Plenaire vergadering: Implementatiewet wijziging vierde anti-witwasrichtlijn (35245), Wet verwijzingsportaal bankgegevens (35238) en Implementatiewet registratie uiteindelijk belanghebbenden van vennootschappen en andere juridische entiteiten (35179)

Besluit: Behandeld.  Agenderen voor stemmingen.

19:00 - 23:19

17 okt 2019
Regeling van werkzaamheden

Besluit: Agenderen voor plenair debat.

13:30 - 13:40

16 okt 2019
Procedurevergadering

Besluit: Aanmelden voor plenaire behandeling en de plenaire griffie daarbij verzoeken dit wetsvoorstel tegelijk met twee eerder aangemelde wetsvoorstellen op het terrein van anti-witwaswetgeving (35 238 en 35 245) te agenderen.

15:30 - 16:30

24 apr 2019
Procedurevergadering

Besluit: Inbrengdatum voor het verslag vaststellen op 29 mei 2019 om 14.00 uur.

15:30 - 16:30

10 apr 2019
Procedurevergadering

Besluit: De staf van de commissie wordt verzocht voor de volgende procedurevergadering een voorstel te doen voor het houden van een rondetafelgesprek (kort na het meireces) over de privacyaspecten van het UBO-register, waartoe het lid Bruins (CU) een voorstel heeft gedaan.

15:30 - 16:30

09 apr 2019
Regeling van werkzaamheden

Besluit: Koninklijke boodschap, met de erbij behorende stukken, is al rondgezonden en gepubliceerd.  In handen gesteld van de vaste commissie voor Financiën

15:45 - 16:15

Wetgevingsproces

03 apr 2019
Het wetsvoorstel is ingediend
09 apr 2019

Plenaire vergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
10 apr 2019

Procedurevergadering Financiën

Procedurevergadering
24 apr 2019

Procedurevergadering Financiën

Procedurevergadering
22 mei 2019

Rondetafelgesprek UBO-register

Rondetafelgesprek
29 mei 2019

Wijziging van de Handelsregisterwet 2007, de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme en enkele andere wetten in verband met de registratie van uiteindelijk belanghebbenden van vennootschappen en andere juridische entiteiten ter implementatie van de gewijzigde vierde anti-witwasrichtlijn (35 179)

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
16 okt 2019

Procedurevergadering Financiën

Procedurevergadering
17 okt 2019

Plenaire vergadering: Aanvang aansluitend aan de Stemmingen: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
03 dec 2019

Plenaire vergadering: Implementatiewet wijziging vierde anti-witwasrichtlijn (35245), Wet verwijzingsportaal bankgegevens (35238) en Implementatiewet registratie uiteindelijk belanghebbenden van vennootschappen en andere juridische entiteiten (35179)

Plenair debat
05 dec 2019

Procedurevergadering Financiën

Procedurevergadering
05 dec 2019

Plenaire vergadering: Aansluitend aan de stemmingen: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
10 dec 2019

Plenaire vergadering: Stemmingen

Stemmingen
Meer zien

Documenten

01 nov 2019
Download Sprekerslijst
Alle documenten