Gang

Wetsvoorstel Wet betaalbare huur

Dit wetsvoorstel leidt tot regulering van huren, in het bijzonder in de op dit moment vrije huursector. Dat gebeurt door het zogenoemde woningwaarderingsstelsel (WWS) uit de sociale huursector ook verplicht toe te passen op de vrije huursector tot een huurwaarde van € 1123 (regulering middenhuur). Daarnaast wordt voorgesteld om de rechtspositie van huurders te verbeteren door de maximale huren uit het WWS als dwingende norm op te leggen. Dit laatste geldt voor zowel de sociale als de vrije huursector.

Het wetsvoorstel steunt op vier pijlers:
1. huurders beschermen tegen hoge huren,
2. een voldoende omvangrijk middenhuursegment realiseren,
3. de investeringsbereidheid van verhuurders in de vrije huursector op peil houden en
4. verduurzaming van huurwoningen stimuleren.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.

Stemmingsuitslag

Aangenomen met handopsteken


Voor: 112
75Vereist: 75
150Totaal: 150

Fracties Zetels Voor/Tegen
PVV 37 Voor
GroenLinks-PvdA 25 Voor
VVD 24 Tegen
NSC 20 Voor
D66 9 Voor
BBB 7 Tegen
CDA 5 Voor
SP 5 Voor
ChristenUnie 3 Voor
DENK 3 Voor
FVD 3 Tegen
PvdD 3 Voor
SGP 3 Tegen
Volt 2 Voor
JA21 1 Tegen

Activiteiten

Wetgevingsoverleg

Wijziging van de Wet goed verhuurderschap, Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek, de Uitvoeringswet huurprijzen woonruimte en enige andere wetten in verband met de regulering van huurprijzen en de bescherming van rechten van huurders (Wet betaalbare huur) (TK 36496)

Tijd activiteit: 10:00 - 18:00

Regeling van werkzaamheden

Besluit: Agenderen voor plenair debat.

Tijd activiteit: 14:35 - 14:36

Procedurevergadering

Besluit: Aanmelden voor plenaire behandeling. De commissie spreekt de wens uit de wet te behandelen in een wetgevingsoverleg op maandag 22 april 2024 en de behandeling af te ronden in een plenair debat op woensdag 24 april 2024, beide debatten in twee termijnen.

Tijd activiteit: 11:30 - 12:30

Procedurevergadering

Besluit: Inbrengdatum voor een nader verslag vaststellen op 10 april 2024 te 12.00 uur. De minister wordt verzocht de beantwoording tijdig aan de Kamer te doen toekomen met het oog op behandeling in de procedurevergadering van 18 april 2024. De commissie spreekt uit dat zij na ontvangst van de nota n.a.v. het nader verslag - en de behandeling hiervan in de procedurevergadering van de commissie op 18 april 2024 - over wenst te gaan op plenaire behandeling van het wetsvoorstel in een wetgevingsoverleg op 22 april 2024.

Tijd activiteit: 11:30 - 12:30

Regeling van werkzaamheden

Besluit: Koninklijke boodschap, met de erbij behorende stukken, is al rondgezonden en gepubliceerd.  In handen gesteld van de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken

Tijd activiteit: 13:40 - 13:41

Procedurevergadering

Besluit: Inbrengdatum voor het verslag vaststellen op 29 februari 2024 te 12.00 uur.  Niet controversieel verklaren.

Tijd activiteit: 11:30 - 12:00

Wetgevingsproces

 1. 5 februari 2024

  Het wetsvoorstel is ingediend

 2. 8 februari 2024

  Procedurevergadering commissie Binnenlandse Zaken (let op: gewijzigde eindtijd: was 12.30 uur)

  Procedurevergadering

  Besluit: Inbrengdatum voor het verslag vaststellen op 29 februari 2024 te 12.00 uur.  Niet controversieel verklaren. 

 3. 8 februari 2024

  Plenaire vergadering: Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

  Regeling van werkzaamheden

  Besluit: Koninklijke boodschap, met de erbij behorende stukken, is al rondgezonden en gepubliceerd.  In handen gesteld van de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken 

 4. 29 februari 2024

  Wijziging van de Wet goed verhuurderschap, Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek, de Uitvoeringswet huurprijzen woonruimte en enige andere wetten in verband met de regulering van huurprijzen en de bescherming van rechten van huurders (Wet betaalbare huur) (TK 36496)

  Inbreng verslag (wetsvoorstel)

  Besluit: Inbreng geleverd. 

 5. 7 maart 2024

  Procedurevergadering commissie Binnenlandse Zaken

  Procedurevergadering

 6. 4 april 2024

  Procedurevergadering commissie Binnenlandse Zaken

  Procedurevergadering

  Besluit: Inbrengdatum voor een nader verslag vaststellen op 10 april 2024 te 12.00 uur. De minister wordt verzocht de beantwoording tijdig aan de Kamer te doen toekomen met het oog op behandeling in de procedurevergadering van 18 april 2024. De commissie spreekt uit dat zij na ontvangst van de nota n.a.v. het nader verslag - en de behandeling hiervan in de procedurevergadering van de commissie op 18 april 2024 - over wenst te gaan op plenaire behandeling van het wetsvoorstel in een wetgevingsoverleg op 22 april 2024.  

 7. 10 april 2024

  Wijziging van de Wet goed verhuurderschap, Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek, de Uitvoeringswet huurprijzen woonruimte en enige andere wetten in verband met de regulering van huurprijzen en de bescherming van rechten van huurders (Wet betaalbare huur) (TK 36496)

  Inbreng verslag (wetsvoorstel)

  Besluit: Inbreng geleverd. 

 8. 18 april 2024

  Procedurevergadering commissie Binnenlandse Zaken

  Procedurevergadering

  Besluit: Aanmelden voor plenaire behandeling. De commissie spreekt de wens uit de wet te behandelen in een wetgevingsoverleg op maandag 22 april 2024 en de behandeling af te ronden in een plenair debat op woensdag 24 april 2024, beide debatten in twee termijnen. 

 9. 18 april 2024

  Plenaire vergadering: Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

  Regeling van werkzaamheden

  Besluit: Agenderen voor plenair debat. 

 10. 22 april 2024

  Wijziging van de Wet goed verhuurderschap, Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek, de Uitvoeringswet huurprijzen woonruimte en enige andere wetten in verband met de regulering van huurprijzen en de bescherming van rechten van huurders (Wet betaalbare huur) (TK 36496)

  Wetgevingsoverleg

 11. 24 april 2024

  Plenaire vergadering: Wijziging van de Wet goed verhuurderschap, Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek, de Uitvoeringswet huurprijzen woonruimte en enige andere wetten in verband met de regulering van huurprijzen en de bescherming van rechten van huurders (Wet betaalbare huur) (36496)

  Plenair debat (wetgeving)

  Besluit: Behandeld. 

 12. 25 april 2024

  Plenaire vergadering: Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

  Regeling van werkzaamheden

 13. 25 april 2024

  Plenaire vergadering: STEMMINGEN (over de amendementen ingediend op de Wet betaalbare huur (36496))

  Stemmingen

 14. 25 april 2024

  Plenaire vergadering: Aanvang avondvergadering: STEMMINGEN (over de Wet betaalbare huur (36496))

  Stemmingen

  Besluit: Aangenomen. 

Documenten