Gang

Wetsvoorstel Wijzigingswet accountancysector

Dit wetsvoorstel regelt een aanvulling op de huidige regelgeving voor accountants. Met het wetsvoorstel wil de wetgever de kwaliteit verbeteren van de wettelijke controles die accountants uitvoeren. Het gaat om een aantal maatregelen op het gebied van kwaliteitsindicatoren, versterking van de interne governance van de grootste accountantsorganisaties en een aanwijsbevoegdheid van de Koninklijke Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants (NBA). Daarnaast regelt het wetsvoorstel een vereenvoudiging en versterking van het toezicht op zogenaamde niet-oob-accountantsorganisaties, het doel van het kwaliteitsbeheersingssysteem, de vakbekwaamheid van buitenlandse accountants, de modernisering van de governance van de NBA en de stroomlijning van het accountantstuchtrecht.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.

 1. Voltooid: Voorbereiding
 2. Onvoltooid: Debat
 3. Onvoltooid: Stemming
 4. Onvoltooid: Afgedaan

Activiteiten

Procedurevergadering

Besluit: Niet controversieel verklaren.  Inbrengdatum voor het verslag vaststellen op dinsdag 26 maart 2024 om 14.00 uur.  De commissie besluit de reeds voorgenomen technische briefing over de nog te ontvangen wetenschapstoets op het wetsvoorstel in te plannen in maart 2024. Het lid Van der Lee (GroenLinks-PvdA) wordt benoemd tot wetgevingsrapporteur op het wetsvoorstel en de bijbehorende wetenschapstoets.

Tijd activiteit: 10:00 - 11:15

Regeling van werkzaamheden

Besluit: Koninklijke boodschap, met de erbij behorende stukken, is al rondgezonden en gepubliceerd.  In handen gesteld van de vaste commissie voor Financiën

Tijd activiteit: 15:30 - 16:15

Wetgevingsproces

 1. 14 december 2023

  Het wetsvoorstel is ingediend

 2. 16 januari 2024

  Plenaire vergadering: Regeling van Werkzaamheden

  Regeling van werkzaamheden

  Besluit: Koninklijke boodschap, met de erbij behorende stukken, is al rondgezonden en gepubliceerd.  In handen gesteld van de vaste commissie voor Financiën 

 3. 25 januari 2024

  Procedurevergadering Financiën

  Procedurevergadering

  Besluit: Niet controversieel verklaren.  Inbrengdatum voor het verslag vaststellen op dinsdag 26 maart 2024 om 14.00 uur.  De commissie besluit de reeds voorgenomen technische briefing over de nog te ontvangen wetenschapstoets op het wetsvoorstel in te plannen in maart 2024. Het lid Van der Lee (GroenLinks-PvdA) wordt benoemd tot wetgevingsrapporteur op het wetsvoorstel en de bijbehorende wetenschapstoets. 

 4. 2 april 2024

  Wijzigingswet accountancysector

  Inbreng verslag (wetsvoorstel)

  Besluit: Inbreng geleverd. 

Documenten