Gang

Wetsvoorstel Wijziging begroting Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking (XVII) voor 2022 (Najaarsnota)

Dit wetsvoorstel wijzigt de begroting van uitgaven en ontvangsten voor het jaar 2022 voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking. Deze wijziging houdt verband met de Najaarsnota.

Stemmingsuitslag

Aangenomen met handopsteken


Voor: 125
75Vereist: 75
150Totaal: 150

Fracties Zetels Voor/Tegen
VVD 34 Voor
D66 24 Voor
PVV 17 Tegen
CDA 14 Voor
PvdA 9 Voor
SP 9 Voor
GroenLinks 8 Voor
PvdD 6 Voor
ChristenUnie 5 Voor
FVD 5 Tegen
DENK 3 Voor
Groep Van Haga 3 Tegen
JA21 3 Voor
SGP 3 Voor
Volt 2 Voor
BBB 1 Voor
BIJ1 1 Voor
Fractie Den Haan 1 Voor
Gündogan 1 Voor
Omtzigt 1 Voor

Activiteiten

Inbreng feitelijke vragen

Besluit: Inbreng geleverd.

Tijd activiteit: 12:00 - 12:00

Procedurevergadering

Besluit: Deadline voor inbreng feitelijke vragen reeds centraal vastgesteld op 5 december 2022 12.00 uur.

Tijd activiteit: 13:30 - 14:15

Regeling van werkzaamheden

Besluit: Voorstel van wet al rondgezonden en gepubliceerd.

Tijd activiteit: 15:45 - 16:30

Wetgevingsproces

 1. 24 november 2022

  Het wetsvoorstel is ingediend

 2. 29 november 2022

  Plenaire vergadering: Regeling van werkzaamheden

  Regeling van werkzaamheden

  Besluit: Voorstel van wet al rondgezonden en gepubliceerd. 

 3. 1 december 2022

  Procedurevergadering

  Procedurevergadering

  Besluit: Deadline voor inbreng feitelijke vragen reeds centraal vastgesteld op 5 december 2022 12.00 uur. 

 4. 5 december 2022

  Wijziging van de begrotingsstaat van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking (XVII) voor het jaar 2022 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota)

  Inbreng feitelijke vragen

  Besluit: Inbreng geleverd. 

 5. 15 december 2022

  Plenaire vergadering: Aanvang middagvergadering: STEMMINGEN (over de najaarsnota 2022 (36 250), over de Tiende incidentele suppletoire begroting inzake regelingen in verband met hoge Energieprijzen (36 252), over de Wijziging van de Wet Huis voor klokkenluiders en enige andere wetten ter implementatie van Richtlijn (EU) 2019/1937 en enige andere wijzigingen (35 851)) en over moties ingediend bij het tweeminutendebat Verslag Milieuraad 28 juni 2022 en tweeminutendebatten betreffende de Milieuraad en de Energieraad)

  Stemmingen

  Besluit: Aangenomen.