Gang

Wetsvoorstel Begroting van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking (XVII) voor 2023

Dit wetsvoorstel bevat de begroting van uitgaven en ontvangsten voor het jaar 2023 van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

Stemmingsuitslag

Aangenomen met handopsteken


Voor: 115
75Vereist: 75
150Totaal: 150

Fracties Zetels Voor/Tegen
VVD 34 Voor
D66 24 Voor
PVV 17 Tegen
CDA 14 Voor
PvdA 9 Voor
SP 9 Voor
GroenLinks 8 Voor
PvdD 6 Tegen
ChristenUnie 5 Voor
FVD 5 Tegen
DENK 3 Tegen
Groep Van Haga 3 Tegen
JA21 3 Voor
SGP 3 Voor
Volt 2 Voor
BBB 1 Voor
BIJ1 1 Tegen
Fractie Den Haan 1 Voor
Gündogan 1 Voor
Omtzigt 1 Voor

Activiteiten

Stemmingen

Besluit: Aangenomen.

Tijd activiteit: 15:05 - 16:45

Plenair debat (wetgeving)

Besluit: Agenderen voor stemmingen.  Behandeld.

Tijd activiteit: 10:16 - 14:45

Plenair debat (wetgeving)

Besluit: Behandeling wordt voortgezet.

Tijd activiteit: 16:35 - 19:15

Procedurevergadering

Besluit: Inbreng feitelijke vragen reeds geleverd op 4 oktober 2022. De minister is verzocht de antwoorden uiterlijk vrijdag 21 oktober aan de Kamer te sturen.

Tijd activiteit: 14:00 - 14:45

Regeling van werkzaamheden

Besluit: Voorstel van wet al rondgezonden en gepubliceerd.

Tijd activiteit: 15:30 - 15:45

Regeling van werkzaamheden

Besluit: In handen gesteld van de vaste commissie voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

Tijd activiteit: 15:45 - 15:50

Wetgevingsproces

 1. 20 september 2022

  Het wetsvoorstel is ingediend

 2. 20 september 2022

  Plenaire vergadering: Regeling van werkzaamheden

  Regeling van werkzaamheden

  Besluit: In handen gesteld van de vaste commissie voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking  

 3. 21 september 2022

  Plenaire vergadering: Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

  Regeling van werkzaamheden

  Besluit: Voorstel van wet al rondgezonden en gepubliceerd. 

 4. 4 oktober 2022

  Vaststelling van de begrotingsstaat van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking (XVII) voor het jaar 2023

  Inbreng feitelijke vragen

  Besluit: Inbreng geleverd. 

 5. 6 oktober 2022

  Procedurevergadering

  Procedurevergadering

  Besluit: Inbreng feitelijke vragen reeds geleverd op 4 oktober 2022. De minister is verzocht de antwoorden uiterlijk vrijdag 21 oktober aan de Kamer te sturen. 

 6. 1 november 2022

  Plenaire vergadering: Begroting Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking (36200-XVII) (1e TK)

  Plenair debat (wetgeving)

  Besluit: Behandeling wordt voortgezet. 

 7. 3 november 2022

  Plenaire vergadering: Begroting Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking (36200-XVII) (voortzetting)

  Plenair debat (wetgeving)

  Besluit: Agenderen voor stemmingen.  Behandeld. 

 8. 8 december 2022

  Plenaire vergadering: Aanvang middagvergadering: STEMMINGEN (over alle begrotingen en over moties ingediend bij het Tweeminutendebat Landbouw- en visserijraad 11 en 12 december 2022)

  Stemmingen

  Besluit: Aangenomen. 

Documenten