Gang

Wetsvoorstel Slotwet ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid 2021

In deze slotwet zijn de laatste wijzigingen van de begroting van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over 2021 opgenomen.

Activiteiten

Stemmingen

Besluit: Wetsvoorstel zonder stemming aangenomen.

Tijd activiteit: 22:30 - 23:55

Wetgevingsoverleg

Jaarverslag en Slotwet ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en rapport resultaten verantwoordingsonderzoek van de Algemene Rekenkamer 2021

Besluit: Behandeld.

Tijd activiteit: 10:00 - 13:00

Regeling van werkzaamheden

Besluit: Voorstel van wet al rondgezonden en gepubliceerd.

Tijd activiteit: 13:20 - 13:21

Wetgevingsproces

 1. 18 mei 2022

  Het wetsvoorstel is ingediend

 2. 19 mei 2022

  Plenaire vergadering: Regeling van werkzaamheden

  Regeling van werkzaamheden

  Besluit: Voorstel van wet al rondgezonden en gepubliceerd. 

 3. 25 mei 2022

  Slotwet ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid 2021 - 36100-XV SZW

  Inbreng feitelijke vragen

  Besluit: Inbreng geleverd. 

 4. 29 juni 2022

  Jaarverslag en Slotwet ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en rapport resultaten verantwoordingsonderzoek van de Algemene Rekenkamer 2021

  Wetgevingsoverleg

  Besluit: Behandeld. 

 5. 7 juli 2022

  Plenaire vergadering: EINDE VERGADERING: STEMMINGEN (over alle resterende onderwerpen)

  Stemmingen

  Besluit: Wetsvoorstel zonder stemming aangenomen. 

Documenten