Wetsvoorstel

Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Financiën (IXB) en de begrotingsstaat van Nationale Schuld (IXA) voor het jaar 2019 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota)

Dit wetsvoorstel wijzigt de begroting van uitgaven en ontvangsten voor het jaar 2019 van het ministerie van Financiën. Deze wijziging houdt verband met de Najaarsnota.

Activiteiten

27 nov 2019
Regeling van werkzaamheden

Besluit: Voorstel van wet al rondgezonden en gepubliceerd.

14:00 - 14:10

05 dec 2019
Procedurevergadering

Besluit: Het behandelschema is reeds door het Presidium vastgesteld (zie noot).

10:00 - 11:00

Wetgevingsproces

26 nov 2019
Het wetsvoorstel is ingediend
27 nov 2019

Plenaire vergadering: Aansluitend aan de beëdiging: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
05 dec 2019

Procedurevergadering Financiën

Procedurevergadering
05 dec 2019

Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Financiën (IXB) en Nationale Schuld (IXA) voor het jaar 2019 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota)

Inbreng feitelijke vragen