Wetsvoorstel

Vaststelling van de begrotingsstaat van het Ministerie van Buitenlandse Zaken (V) voor het jaar 2020

Dit wetsvoorstel bevat de begroting van uitgaven en ontvangsten voor het jaar 2020 van het ministerie van Buitenlandse Zaken.

Activiteiten

17 sep 2019
Regeling van werkzaamheden

Besluit: In handen gesteld van de vaste commissie voor Buitenlandse Zaken

15:15 - 15:20

18 sep 2019
Regeling van werkzaamheden

Besluit: Voorstel van wet al rondgezonden en gepubliceerd.

14:20 - 14:30

19 sep 2019
26 sep 2019
Procedurevergadering

Besluit: Inbrengdatum voor het stellen van feitelijke vragen vaststellen op woensdag 9 oktober om 12.00 uur en de minister verzoeken de antwoorden op de feitelijke vragen uiterlijk op donderdag 31 oktober aan de Kamer te sturen (met oog op het plenair debat over de begroting, gepland in week van 12-13-14 november).   De commissie ziet af van een wetgevingsoverleg en van een technische briefing door de Algemene Rekenkamer.   De minister van Buitenlandse Zaken verzoeken om de Kamer vóór de plenaire begrotingsbehandeling te informeren over de stand van zaken met betrekking tot het oplossen van de door de Algemene Rekenkamer in haar rapport bij de verantwoording over 2018 (opnieuw) geconstateerde onvolkomenheden in de informatiebeveiliging, in het bijzonder het achterlopen van accreditaties van informatiesystemen die onder meer nodig zijn voor het digitaal uitwisselen van informatie met de Europese Unie en de NAVO en het risico dat de minister van Buitenlandse Zaken de noodzakelijke EU- en NAVO-informatie niet meer digitaal kan ontvangen.

12:30 - 13:15

26 sep 2019
09 okt 2019
Week 46
Plenair debat

Plenaire vergadering: Begroting Buitenlandse Zaken (35300-V)

Wetgevingsproces

17 sep 2019
Het wetsvoorstel is ingediend
17 sep 2019

Plenaire vergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
18 sep 2019

Plenaire vergadering: Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
19 sep 2019

Plenaire vergadering: Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
26 sep 2019

Procedurevergadering

Procedurevergadering
26 sep 2019

Plenaire vergadering: Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
03 okt 2019

Plenaire vergadering: Aansluitend: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
09 okt 2019

Begroting Ministerie van Buitenlandse Zaken

Inbreng feitelijke vragen
09 okt 2019

Plenaire vergadering: Aansluitend: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
11 nov 2019

Plenaire vergadering: Begroting Buitenlandse Zaken (35300-V)

Plenair debat
Meer zien