Gang

Wetsvoorstel Initiatiefwetsvoorstel Sjoerdsma, Asscher, Van Otterloo, Van Wijngaarden en Van Ojik Rijkswet inperking gevolgen Brexit

Met dit initiatiefwetsvoorstel willen de initiatiefnemers Sjoerdsma (D66), Asscher (PvdA), Van Otterloo, Van Wijngaarden en Van Ojik een oplossing bieden voor de ernstigste gevolgen die de Nederlanders woonachtig in het Verenigd Koninkrijk (VK) in het geval van een no deal-Brexit zullen ondervinden. Zij zullen op het moment dat het VK de Europese Unie daadwerkelijk verlaat, een keuze moeten maken wat betreft hun nationaliteit.
Dit kan worden voorkomen door genoemde Nederlanders toe te staan de Britse nationaliteit aan te nemen zonder dat zij daarvoor de Nederlandse nationaliteit dienen op te geven.
Gezien het unieke karakter van de ontstane situatie is deze uitzondering op het Nederlandse nationaliteitsrecht gerechtvaardigd. De noodwet is tijdelijk. Het parlement behandelt de wet in versneld tempo.

Stemmingsuitslag

Aangenomen met handopsteken


Voor: 106
75Verplicht: 75
149Totaal: 149

Fracties Zetels Voor/Tegen
VVD 32 Voor
CDA 19 Tegen
D66 19 Voor
PVV 19 Tegen
GroenLinks 14 Voor
SP 14 Voor
PvdA 9 Voor
ChristenUnie 5 Tegen
50PLUS 4 Voor
PvdD 4 Voor
DENK 3 Voor
SGP 3 Voor
FVD 2 Voor
Van Haga 1 Voor
Van Kooten-Arissen 1 Voor

Activiteiten

Regeling van werkzaamheden

Tijd activiteit: 14:10 - 14:11

Regeling van werkzaamheden

Tijd activiteit: 13:45 - 13:46

Plenair debat (overig)

Tijd activiteit: 10:15 - 16:30

Plenair debat (initiatiefwetgeving)

Besluit: Behandeld.  Agenderen voor stemmingen.

Tijd activiteit: 21:15 - 23:00

Regeling van werkzaamheden

Tijd activiteit: 14:10 - 14:30

Regeling van werkzaamheden

Besluit: Agenderen voor plenair debat.

Tijd activiteit: 14:40 - 14:50

Procedurevergadering

Besluit: Aanmelden voor plenaire behandeling.

Tijd activiteit: 14:30 - 16:00

Regeling van werkzaamheden

Tijd activiteit: 14:20 - 14:30

Regeling van werkzaamheden

Tijd activiteit: 13:55 - 14:05

Procedurevergadering

Besluit: Inbrengdatum voor het verslag vastgesteld op 18 april 2019 om 18.00 uur.

Tijd activiteit: 14:30 - 16:00

Regeling van werkzaamheden

Besluit: In handen gesteld van de vaste commissie voor Justitie en Veiligheid  Rondgezonden, gepubliceerd en voor advies naar de Raad van State gezonden.

Tijd activiteit: 15:45 - 16:15

Procedurevergadering

Besluit: Ter informatie.

Tijd activiteit: 11:30 - 12:30

Procedurevergadering

Besluit: Aanhouden tot na ommekomst van het advies van de Afdeling advisering van de Raad van State en de reactie van de initiatiefnemers daarop.

Tijd activiteit: 15:00 - 16:30

Wetgevingsproces

 1. 29 januari 2019

  Het wetsvoorstel is ingediend

 2. 6 februari 2019

  Procedures en brieven

  Procedurevergadering

  Besluit: Aanhouden tot na ommekomst van het advies van de Afdeling advisering van de Raad van State en de reactie van de initiatiefnemers daarop. 

 3. 21 februari 2019

  Procedurevergadering

  Procedurevergadering

  Besluit: Ter informatie. 

 4. 9 april 2019

  Plenaire vergadering: Regeling van werkzaamheden

  Regeling van werkzaamheden

  Besluit: In handen gesteld van de vaste commissie voor Justitie en Veiligheid  Rondgezonden, gepubliceerd en voor advies naar de Raad van State gezonden. 

 5. 10 april 2019

  Procedures en brieven

  Procedurevergadering

  Besluit: Inbrengdatum voor het verslag vastgesteld op 18 april 2019 om 18.00 uur. 

 6. 18 april 2019

  Rijkswet inperking gevolgen Brexit (35130-R2119)

  Inbreng verslag (wetsvoorstel)

  Besluit: Inbreng geleverd. 

 7. 24 april 2019

  Procedures en brieven

  Procedurevergadering

 8. 25 april 2019

  Plenaire vergadering: Regeling van werkzaamheden

  Regeling van werkzaamheden

 9. 18 juni 2019

  Plenaire vergadering: Stemmingen

  Stemmingen

 10. 5 september 2019

  Plenaire vergadering: Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

  Regeling van werkzaamheden

 11. 12 september 2019

  Procedures en brieven

  Procedurevergadering

 12. 18 september 2019

  Plenaire vergadering: Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

  Regeling van werkzaamheden

 13. 25 september 2019

  Procedures en brieven

  Procedurevergadering

  Besluit: Aanmelden voor plenaire behandeling. 

 14. 26 september 2019

  Plenaire vergadering: Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

  Regeling van werkzaamheden

  Besluit: Agenderen voor plenair debat. 

 15. 9 oktober 2019

  Plenaire vergadering: Voorstel van Rijkswet van de leden Sjoerdsma, Asscher, Van Otterloo, Van Wijngaarden en Van Ojik houdende regels inzake het creëren van tijdelijke uitzonderingen op de Rijkswet op het Nederlanderschap (Rijkswet inperking gevolgen Brexit) (35130-R2119) (1e termijn Kamer)

  Plenair debat (initiatiefwetgeving)

  Besluit: Behandeling wordt voortgezet. 

 16. 9 oktober 2019

  Procedures en brieven

  Procedurevergadering

 17. 16 oktober 2019

  Plenaire vergadering: Aansluitend aan de Stemmingen: Regeling van werkzaamheden

  Regeling van werkzaamheden

 18. 29 oktober 2019

  Plenaire vergadering: Voorstel van Rijkswet van de leden Sjoerdsma, Asscher, Van Otterloo, Van Wijngaarden en Van Ojik houdende regels inzake het creëren van tijdelijke uitzonderingen op de Rijkswet op het Nederlanderschap (Rijkswet inperking gevolgen Brexit) (35130-R2119) (voortzetting)

  Plenair debat (initiatiefwetgeving)

  Besluit: Behandeld.  Agenderen voor stemmingen. 

 19. 5 november 2019

  Plenaire vergadering: Stemmingen

  Stemmingen

  Besluit: Aangenomen. 

 20. 7 mei 2020

  Plenaire vergadering: Regeling van werkzaamheden

  Regeling van werkzaamheden

 21. 14 mei 2020

  Procedurevergadering (via videoverbinding)

  Procedurevergadering

 22. 17 juni 2020

  Plenaire vergadering: Debat over de Europese top van 19 juni 2020

  Plenair debat (overig)

 23. 18 juni 2020

  Brexit/ nieuw partnerschap met het Verenigd Koninkrijk (wordt geannuleerd)

  Algemeen overleg

 24. 2 september 2020

  Plenaire vergadering: Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

  Regeling van werkzaamheden

 25. 29 september 2020

  Plenaire vergadering: Regeling van werkzaamheden

  Regeling van werkzaamheden

 26. 14 oktober 2020

  Procedures en brieven (via videoverbinding)

  Procedurevergadering

 27. 28 oktober 2020

  Plenaire vergadering: Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

  Regeling van werkzaamheden

Documenten