Wetsvoorstel

Rijkswet inperking gevolgen Brexit

Met dit initiatiefwetsvoorstel willen de initiatiefnemers Sjoerdsma (D66), Asscher (PvdA), Van Raan (PvdD), Van Rooijen (50PLUS) en Azarkan (DENK) een oplossing bieden voor de ernstigste gevolgen die enerzijds de Nederlanders woonachtig in het Verenigd Koninkrijk (VK) en anderzijds de Britten woonachtig in Nederland in het geval van een no deal-Brexit zullen ondervinden. Zij zullen op het moment dat het VK de Europese Unie daadwerkelijk verlaat, een keuze moeten maken wat betreft hun nationaliteit.
Dit kan voorkomen worden door genoemde Nederlanders toe te staan de Britse nationaliteit aan te nemen zonder dat zij daarvoor de Nederlandse nationaliteit dienen op te geven en door genoemde Britten toe te staan hun Britse nationaliteit te behouden indien zij de Nederlandse nationaliteit verkrijgen. Gezien het unieke karakter van de ontstane situatie is deze uitzondering op het Nederlandse nationaliteitsrecht gerechtvaardigd.

Activiteiten

06 feb 2019
Procedurevergadering

Besluit: Aanhouden tot na ommekomst van het advies van de Afdeling advisering van de Raad van State en de reactie van de initiatiefnemers daarop.

15:00 - 16:30

Debat terugkijken
09 apr 2019
Regeling van werkzaamheden

Besluit: Rondgezonden, gepubliceerd en voor advies naar de Raad van State gezonden.  In handen gesteld van de vaste commissie voor Justitie en Veiligheid

15:45 - 16:15

10 apr 2019
Procedurevergadering

Besluit: Inbrengdatum voor het verslag vastgesteld op 18 april 2019 om 18.00 uur.

14:30 - 16:00

05 sep 2019
18 sep 2019
In afwachting van de nota naar aanleiding van het verslag.

Wetgevingsproces

29 jan 2019
Het wetsvoorstel is ingediend
06 feb 2019

Procedures en brieven

Procedurevergadering
21 feb 2019

Procedurevergadering

Procedurevergadering
09 apr 2019

Plenaire vergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
10 apr 2019

Procedures en brieven

Procedurevergadering
18 apr 2019

Rijkswet inperking gevolgen Brexit (35130-R2119)

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
24 apr 2019

Procedures en brieven

Procedurevergadering
25 apr 2019

Plenaire vergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
18 jun 2019

Plenaire vergadering: Stemmingen

Stemmingen
05 sep 2019

Plenaire vergadering: Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
12 sep 2019

Procedures en brieven

Procedurevergadering
18 sep 2019

Plenaire vergadering: Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Meer zien

Documenten

Alle documenten