Wetsvoorstel

Verbetering Rijkswet Onderzoeksraad voor veiligheid

Dit wetsvoorstel wil de Rijkswet Onderzoeksraad voor veiligheid op enkele onderdelen wijzigen. Onder meer de verduidelijking dat alle buitengewone leden (ook ongevraagd) aan alle vergaderingen van de Onderzoeksraad kunnen deelnemen en het in lijn brengen van de reactietermijnen op aanbevelingen met Europese regelgeving. Uit een evaluatie van de Onderzoeksraad voor veiligheid in 2013 bleek de Onderzoeksraad verder geprofessionaliseerd te zijn. De Onderzoeksraad functioneert goed en het is aannemelijk dat de onderzoeken van de Onderzoeksraad bijdragen aan veiligheidswinst. De evaluatiecommissie heeft toen ook enkele aanbevelingen aan de Onderzoeksraad gedaan, onder meer op het vlak van het versterken van de transparantie van het onderzoeksproces door de Raad.

Activiteiten

12 dec 2018
Regeling van werkzaamheden

Besluit: Koninklijke boodschap, met de erbij behorende stukken, is al rondgezonden en gepubliceerd.  In handen gesteld van de vaste commissie voor Justitie en Veiligheid

13:50 - 14:00

19 dec 2018
Procedurevergadering

Besluit: Inbrengdatum voor het verslag vastgesteld op 17 januari 2019.

14:30 - 16:00