Wetsvoorstel

Verbetering Rijkswet Onderzoeksraad voor veiligheid

De Rijkswet Onderzoeksraad voor veiligheid wordt op enkele onderdelen gewijzigd. Zo wordt duidelijk dat alle buitengewone leden (ook ongevraagd) aan alle vergaderingen van de Onderzoeksraad kunnen deelnemen en de reactietermijnen op aanbevelingen met Europese regelgeving worden in lijn gebracht. Deze aanpassingen vloeien voort uit aanbevelingen van een evaluatie van de Onderzoeksraad voor veiligheid in 2013 onder meer op het vlak van het versterken van de transparantie van het onderzoeksproces door de Raad.

Stemmingsuitslag

Aangenomen met handopsteken


detail stemming
Voor
VVD 32
PVV 20
CDA 19
D66 19
GroenLinks 14
SP 14
PvdA 9
ChristenUnie 5
50PLUS 4
PvdD 4
DENK 3
SGP 3
FvD 2
Van Haga 1
Van Kooten-Arissen 1

Activiteiten

03 mrt 2020
20 feb 2020
Plenair debat

Plenaire vergadering: Wijziging van de Rijkswet Onderzoeksraad voor veiligheid in verband met enkele aanpassingen (35106-(R2115))

Besluit: Agenderen voor stemmingen.  Behandeld.

19:35 - 20:20

18 dec 2019
Procedurevergadering

Besluit: Reeds aangemeld voor plenaire behandeling in een wetgevingsoverleg.

14:30 - 16:00

20 jun 2019
Regeling van werkzaamheden

Besluit: Agenderen voor plenair debat.

14:35 - 14:45

19 dec 2018
Procedurevergadering

Besluit: Inbrengdatum voor het verslag vastgesteld op 17 januari 2019.

14:30 - 16:00

12 dec 2018
Regeling van werkzaamheden

Besluit: Koninklijke boodschap, met de erbij behorende stukken, is al rondgezonden en gepubliceerd.  In handen gesteld van de vaste commissie voor Justitie en Veiligheid

13:50 - 14:00

Wetgevingsproces

10 dec 2018
Het wetsvoorstel is ingediend
12 dec 2018

Plenaire vergadering: Aansluitend: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
19 dec 2018

Procedures en brieven

Procedurevergadering
17 jan 2019

Wijziging van de Rijkswet Onderzoeksraad voor veiligheid in verband met enkele aanpassingen (35106-(R2115))

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
19 jun 2019

Procedures en brieven

Procedurevergadering
20 jun 2019

Plenaire vergadering: Aansluitend aan de stemmingen: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
18 dec 2019

Procedures en brieven

Procedurevergadering
20 feb 2020

Plenaire vergadering: Wijziging van de Rijkswet Onderzoeksraad voor veiligheid in verband met enkele aanpassingen (35106-(R2115))

Plenair debat
03 mrt 2020

Plenaire vergadering: Stemmingen

Stemmingen
Meer zien

Documenten

14 feb 2020
Download Sprekerslijst
Alle documenten