Wetsvoorstel

Wijziging van de Wet uitkeringen burger-oorlogsslachtoffers 1940-1945 (Wubo) en de Wet uitkeringen vervolgingsslachtoffers 1940-1945 (Wuv)

Voor de Wet uitkeringen burger-oorlogsslachtoffers 1940-1945 (Wubo) en de Wet uitkeringen vervolgingsslachtoffers 1940-1945 (Wuv) worden de inkomsten uit vermogen in mindering gebracht op de uitkering. Vanwege een wijziging in de berekening van het voordeel uit sparen en beleggen is er een aanpassing in de wetgeving nodig.

Wetgevingsproces

05 feb 2018
Het wetsvoorstel is ingediend
07 feb 2018

Plenaire vergadering: Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
22 feb 2018

Procedurevergadering VWS.

Procedurevergadering
22 mrt 2018

Wijz. van de Wet uitkeringen burger-oorlogsslachtoffers 1940-1945 en de Wet uitkeringen vervolgingsslachtoffers 1940-1945 i.v.m. een wijziging in de berekening van het voordeel uit sparen en beleggen in de Wet inkomstenbelasting 2001 per 1 januari 2017- 34879

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
Meer zien

Documenten

Alle documenten