Wetsvoorstel

Wijziging van de Wet uitkeringen burger-oorlogsslachtoffers 1940-1945 (Wubo) en de Wet uitkeringen vervolgingsslachtoffers 1940-1945 (Wuv)

Voor de Wet uitkeringen burger-oorlogsslachtoffers 1940-1945 (Wubo) en de Wet uitkeringen vervolgingsslachtoffers 1940-1945 (Wuv) worden de inkomsten uit vermogen in mindering gebracht op de uitkering. Vanwege een wijziging in de berekening van het voordeel uit sparen en beleggen is er een aanpassing in de wetgeving nodig.

Besluit: Wetvoorstel aangenomen zonder te stemmen

Activiteiten

07 feb 2018
Regeling van werkzaamheden

Besluit: Koninklijke boodschap, met de erbij behorende stukken, is al rondgezonden en gepubliceerd.  In handen gesteld van de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport

13:55 - 14:15

22 feb 2018
05 sep 2018
06 sep 2018
Regeling van werkzaamheden

Besluit: Agenderen voor plenair debat.

14:00 - 14:10

Wetgevingsproces

05 feb 2018
Het wetsvoorstel is ingediend
07 feb 2018

Plenaire vergadering: Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
22 feb 2018

Procedurevergadering VWS.

Procedurevergadering
22 mrt 2018

Wijz. van de Wet uitkeringen burger-oorlogsslachtoffers 1940-1945 en de Wet uitkeringen vervolgingsslachtoffers 1940-1945 i.v.m. een wijziging in de berekening van het voordeel uit sparen en beleggen in de Wet inkomstenbelasting 2001 per 1 januari 2017- 34879

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
05 sep 2018

Procedurevergadering

Procedurevergadering
06 sep 2018

Plenaire vergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
13 sep 2018

Plenaire vergadering: Hamerstuk: Wijziging van de Wet uitkeringen burger-oorlogsslachtoffers 1940-1945 en de Wet uitkeringen vervolgingsslachtoffers 1940-1945 in verband met een wijziging in de berekening van het voordeel uit sparen en beleggen in de Wet inkomstenbelasting 2001 per 1 januari 2017 (34879)

Hamerstukken
Meer zien

Documenten

Alle documenten