Gang

Wetsvoorstel Wijziging van de Tijdelijke experimentenwet stembiljetten en centrale stemopneming in verband met de verlenging van de werkingsduur van die wet

Activiteiten

Regeling van werkzaamheden

Besluit: Agenderen voor plenair debat.

Tijd activiteit: 15:45 - 16:15

Procedurevergadering

Besluit: Aanmelden voor plenaire behandeling.

Tijd activiteit: 14:00 - 15:00

Procedurevergadering

Besluit: Inbrengdatum voor het Verslag vaststellen op donderdag 19 januari 2017 te 14:00 uur.

Tijd activiteit: 11:30 - 12:30

Regeling van werkzaamheden

Besluit: Koninklijke boodschap, met de erbij behorende stukken, is al rondgezonden en gepubliceerd.  In handen gesteld van de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Tijd activiteit: 15:30 - 23:59

Wetgevingsproces

 1. 15 december 2016

  Het wetsvoorstel is ingediend

 2. 20 december 2016

  Plenaire vergadering: Regeling van werkzaamheden

  Regeling van werkzaamheden

  Besluit: Koninklijke boodschap, met de erbij behorende stukken, is al rondgezonden en gepubliceerd.  In handen gesteld van de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 

 3. 22 december 2016

  Procedurevergadering commissie Binnenlandse Zaken

  Procedurevergadering

  Besluit: Inbrengdatum voor het Verslag vaststellen op donderdag 19 januari 2017 te 14:00 uur. 

 4. 19 januari 2017

  Wijziging van de Tijdelijke experimentenwet stembiljetten en centrale stemopneming in verband met de verlenging van de werkingsduur van die wet (TK 34633)

  Inbreng verslag (wetsvoorstel)

  Besluit: Inbreng geleverd. 

 5. 16 februari 2017

  Procedurevergadering commissie Binnenlandse Zaken

  Procedurevergadering

  Besluit: Aanmelden voor plenaire behandeling. 

 6. 21 februari 2017

  Plenaire vergadering: Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

  Regeling van werkzaamheden

  Besluit: Agenderen voor plenair debat. 

 7. 30 maart 2017

  Plenaire vergadering: Hamerstuk: Wijziging van de Tijdelijke experimentenwet stembiljetten en centrale stemopneming in verband met de verlenging van de werkingsduur van die wet (34 633)

  Hamerstukken

  Besluit: Wetsvoorstel zonder stemming aangenomen. 

Documenten