Wetsvoorstel

‘Wijziging van de Elektriciteitswet 1998 en van de Gaswet (voortgang energietransitie)’

Dit wetsvoorstel bevat enkele onderwerpen uit het door de Eerste Kamer verworpen wetsvoorstel STROOM (Kamerstukken 34199), zoals een verruimde experimenteerbepaling, tijdelijke taken voor de netbeheerder en het investeringsplan.

Stemmingsuitslag

met handopsteken


detail stemming
Voor
VVD 33
CDA 19
D66 19
GroenLinks 14
SP 14
PvdA 9
ChristenUnie 5
PvdD 5
50PLUS 4
DENK 3
SGP 3
Tegen
PVV 20
FVD 2

Activiteiten

30 jan 2018
Stemmingen

Besluit: Aangenomen (SP tegen artikel I, onderdeel AJ, en artikel II, onderdeel AL)

15:00 - 15:30

Debat terugkijken
25 jan 2018
Plenair debat

Plenaire vergadering: Wijziging van de Elektriciteitswet 1998 en van de Gaswet (voortgang energietransitie) (34 627)

Besluit: Behandeld.  Agenderen voor stemmingen.

11:00 - 16:00

18 jan 2018
Algemeen overleg

13:30 - 17:30

Debat terugkijken
14 dec 2017
23 nov 2017
Regeling van werkzaamheden

Besluit: Agenderen voor plenair debat.

14:30 - 14:35

05 sep 2017
11 apr 2017
Stemmingen

Besluit: Controversieel verklaard. (zie besluit bij 34 707, nr. 1)

15:05 - 15:15

Debat terugkijken
23 mrt 2017
17 jan 2017
20 dec 2016
Procedurevergadering

Besluit: Agenderen voor een rondetafelgesprek. De suggesties voor uit te nodigen personen/organisaties zullen door middel van een e-mailprocedure worden geïnventariseerd.   Door middel van een emailprocedure zal een datum voor het rondetafelgesprek en voor de inbrengdatum voor het verslag worden vastgesteld.

16:00 - 17:15

13 dec 2016
Regeling van werkzaamheden

Besluit: Koninklijke boodschap, met de erbij behorende stukken, is al rondgezonden en gepubliceerd.  In handen gesteld van de vaste commissie voor Economische Zaken

15:35 - 23:59

Wetgevingsproces

08 dec 2016
Het wetsvoorstel is ingediend
13 dec 2016

Plenaire vergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
20 dec 2016

Procedurevergadering

Procedurevergadering
17 jan 2017

Plenaire vergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
17 jan 2017

Wijziging van de Elektriciteitswet 1998 en van de Gaswet (voortgang energietransitie) (TK 34627)

Rondetafelgesprek
19 jan 2017

Wijziging van de Elektriciteitswet 1998 en van de Gaswet (voortgang energietransitie) (TK 34627)

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
24 jan 2017

Procedurevergadering

Procedurevergadering
23 mrt 2017

Plenaire vergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
05 apr 2017

Extra procedurevergadering (groslijst controversieel verklaren)

Procedurevergadering
11 apr 2017

Plenaire vergadering: Stemmingen

Stemmingen
05 sep 2017

Plenaire vergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
12 sep 2017

Procedurevergadering

Procedurevergadering
21 nov 2017

Procedurevergadering

Procedurevergadering
23 nov 2017

Plenaire vergadering: Aansluitend aan de stemmingen: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
14 dec 2017

Plenaire vergadering: Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
19 dec 2017

Procedurevergadering

Procedurevergadering
18 jan 2018

Energie

Algemeen overleg
24 jan 2018

Plenaire vergadering: Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
25 jan 2018

Plenaire vergadering: Wijziging van de Elektriciteitswet 1998 en van de Gaswet (voortgang energietransitie) (34 627)

Plenair debat
30 jan 2018

Plenaire vergadering: Stemmingen

Stemmingen
Meer zien

Documenten

22 dec 2016
Download Toets SodM
22 dec 2016
Download Toets ACM
18 jul 2017
Download Adviesaanvraag
18 jul 2017
Download Nader rapport
Alle documenten