Gang

Wetsvoorstel ‘Wijziging van de Elektriciteitswet 1998 en van de Gaswet (voortgang energietransitie)’

Dit wetsvoorstel bevat enkele onderwerpen uit het door de Eerste Kamer verworpen wetsvoorstel STROOM (Kamerstukken 34199), zoals een verruimde experimenteerbepaling, tijdelijke taken voor de netbeheerder en het investeringsplan.

Stemmingsuitslag

Aangenomen (SP tegen artikel I, onderdeel AJ, en artikel II, onderdeel AL) met handopsteken


Voor: 128
75Verplicht: 75
150Totaal: 150

Fracties Zetels Voor/Tegen
VVD 33 Voor
PVV 20 Tegen
CDA 19 Voor
D66 19 Voor
GroenLinks 14 Voor
SP 14 Voor
PvdA 9 Voor
ChristenUnie 5 Voor
PvdD 5 Voor
50PLUS 4 Voor
DENK 3 Voor
SGP 3 Voor
FVD 2 Tegen

Activiteiten

Stemmingen

Besluit: Aangenomen (SP tegen artikel I, onderdeel AJ, en artikel II, onderdeel AL)

Tijd activiteit: 15:00 - 15:30

Plenair debat (wetgeving)

Besluit: Behandeld.  Agenderen voor stemmingen.

Tijd activiteit: 11:00 - 16:00

Regeling van werkzaamheden

Tijd activiteit: 13:20 - 13:25

Algemeen overleg

Tijd activiteit: 13:30 - 17:30

Regeling van werkzaamheden

Besluit: Agenderen voor plenair debat.

Tijd activiteit: 14:30 - 14:35

Stemmingen

Besluit: Controversieel verklaard. (zie besluit bij 34 707, nr. 1)

Tijd activiteit: 15:05 - 15:15

Procedurevergadering

Besluit: Agenderen voor een rondetafelgesprek. De suggesties voor uit te nodigen personen/organisaties zullen door middel van een e-mailprocedure worden geïnventariseerd.   Door middel van een emailprocedure zal een datum voor het rondetafelgesprek en voor de inbrengdatum voor het verslag worden vastgesteld.

Tijd activiteit: 16:00 - 17:15

Regeling van werkzaamheden

Besluit: Koninklijke boodschap, met de erbij behorende stukken, is al rondgezonden en gepubliceerd.  In handen gesteld van de vaste commissie voor Economische Zaken

Tijd activiteit: 15:35 - 23:59

Wetgevingsproces

 1. 8 december 2016

  Het wetsvoorstel is ingediend

 2. 13 december 2016

  Plenaire vergadering: Regeling van werkzaamheden

  Regeling van werkzaamheden

  Besluit: Koninklijke boodschap, met de erbij behorende stukken, is al rondgezonden en gepubliceerd.  In handen gesteld van de vaste commissie voor Economische Zaken 

 3. 20 december 2016

  Procedurevergadering

  Procedurevergadering

  Besluit: Agenderen voor een rondetafelgesprek. De suggesties voor uit te nodigen personen/organisaties zullen door middel van een e-mailprocedure worden geïnventariseerd.   Door middel van een emailprocedure zal een datum voor het rondetafelgesprek en voor de inbrengdatum voor het verslag worden vastgesteld.  

 4. 17 januari 2017

  Plenaire vergadering: Regeling van werkzaamheden

  Regeling van werkzaamheden

 5. 17 januari 2017

  Wijziging van de Elektriciteitswet 1998 en van de Gaswet (voortgang energietransitie) (TK 34627)

  Rondetafelgesprek

 6. 19 januari 2017

  Wijziging van de Elektriciteitswet 1998 en van de Gaswet (voortgang energietransitie) (TK 34627)

  Inbreng verslag (wetsvoorstel)

  Besluit: Inbreng geleverd. 

 7. 24 januari 2017

  Procedurevergadering

  Procedurevergadering

 8. 23 maart 2017

  Plenaire vergadering: Regeling van werkzaamheden

  Regeling van werkzaamheden

 9. 5 april 2017

  Extra procedurevergadering (groslijst controversieel verklaren)

  Procedurevergadering

  Besluit: Controversieel verklaren. 

 10. 11 april 2017

  Plenaire vergadering: Stemmingen

  Stemmingen

  Besluit: Controversieel verklaard. (zie besluit bij 34 707, nr. 1) 

 11. 5 september 2017

  Plenaire vergadering: Regeling van werkzaamheden

  Regeling van werkzaamheden

 12. 12 september 2017

  Procedurevergadering

  Procedurevergadering

 13. 21 november 2017

  Procedurevergadering

  Procedurevergadering

  Besluit: Aanmelden voor plenaire behandeling. 

 14. 23 november 2017

  Plenaire vergadering: Aansluitend aan de stemmingen: Regeling van werkzaamheden

  Regeling van werkzaamheden

  Besluit: Agenderen voor plenair debat. 

 15. 14 december 2017

  Plenaire vergadering: Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

  Regeling van werkzaamheden

 16. 19 december 2017

  Procedurevergadering

  Procedurevergadering

 17. 18 januari 2018

  Energie

  Algemeen overleg

 18. 24 januari 2018

  Plenaire vergadering: Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

  Regeling van werkzaamheden

 19. 25 januari 2018

  Plenaire vergadering: Wijziging van de Elektriciteitswet 1998 en van de Gaswet (voortgang energietransitie) (34627)

  Plenair debat (wetgeving)

  Besluit: Behandeld.  Agenderen voor stemmingen. 

 20. 30 januari 2018

  Plenaire vergadering: Stemmingen

  Stemmingen

  Besluit: Aangenomen (SP tegen artikel I, onderdeel AJ, en artikel II, onderdeel AL) 

Documenten