Verslag van een algemeen overleg : Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 22 mei 2018, over Raad Buitenlandse Zaken

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    P.A. (Pia) Dijkstra, voorzitter van de vaste commissie voor Buitenlandse Zaken
  • Mede ondertekenaar
    T.J.E. van Toor, griffier
  • Mede ondertekenaar
    M. Azmani, voorzitter van de vaste commissie voor Europese Zaken

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Brief regering

21501-02-1874 Geannoteerde agenda Raad Buitenlandse Zaken van 28 mei 2018

Indiener S.A. Blok, minister van Buitenlandse Zaken

Motie

21501-04-208 Motie van het lid Becker over afspraken in een nieuw Post-Cotonou

Indiener B. Becker, Tweede Kamerlid

Motie

32623-193 Motie van het lid Voordewind c.s. over de erkenning van genocide door ISIS-strijders

Indiener J.S. Voordewind, Tweede Kamerlid

Activiteiten

Debat over de Turkse aanval op Syriƫ

Plenair debat (debat)
Tijd activiteit: 11:00

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 13:00

VSO RBZ/Ontwikkelingssamenwerking (21 501-04, nr. 207)

Plenair debat (tweeminutendebat)
Tijd activiteit: 15:55

Raad Buitenlandse Zaken (gewijzigd tijdstip)

Algemeen overleg
Tijd activiteit: 17:30

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:25

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 12:30

Aansluitend: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:35