Verslagen

Zoekresultaten (877)

U zoekt in Kamerstukken, Verslagen

Verslagen

Wijziging van de Gemeentewet, de Provinciewet, de Waterschapswet en de Wet openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba in verband met de participatieverordening en het uitdaagrecht van inwoners en maatschappelijke partijen (Wet versterking participatie op decentraal niveau) (TK 36210) (ongecorrigeerd)

Wijziging van de Gemeentewet, de Provinciewet, de Waterschapswet en de Wet openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba in verband met de participatieverordening en het uitdaagrecht van inwoners en maatschappelijke partijen (Wet versterking participatie op decentraal...

2023D43789

Verslagen

Pakket Belastingplan 2024 (ongecorrigeerd)

Pakket Belastingplan 2024 (ongecorrigeerd). ONGECORRIGEERD STENOGRAM Verslag OSV 8 (2023-2024) van 23 oktober 2023 Aan ongecorrigeerde verslagen kan geen enkel recht worden ontleend. Uit ongecorrigeerde verslagen mag niet letterlijk worden geciteerd. Inlichtingen: verslagdienst@tweedekamer.nl Tweede Kamer, Pakket...

2023D43805

Verslagen

Regels inzake de coördinatie ten aanzien van terrorismebestrijding en de bescherming van de nationale veiligheid ten behoeve van het verhogen van de weerbaarheid tegen dreigingen en risico’s (Wet coördinatie terrorismebestrijding en nationale veiligheid) (Kamerstuk 35958) (ongecorrigeerd)

Regels inzake de coördinatie ten aanzien van terrorismebestrijding en de bescherming van de nationale veiligheid ten behoeve van het verhogen van de weerbaarheid tegen dreigingen en risico’s (Wet coördinatie terrorismebestrijding en nationale veiligheid) (Kamerstuk 35958) (ongecorrigeerd)...

2023D43787

Verslagen

Pakket Belastingplan 2024 (ongecorrigeerd)

Pakket Belastingplan 2024 (ongecorrigeerd). ONGECORRIGEERD STENOGRAM Verslag OSV 6 (2023-2024) van 18 oktober 2023 Aan ongecorrigeerde verslagen kan geen enkel recht worden ontleend. Uit ongecorrigeerde verslagen mag niet letterlijk worden geciteerd. Inlichtingen: verslagdienst@tweedekamer.nl Tweede Kamer, Pakket...

2023D43323

Verslagen

Initiatiefnota van het lid Verkuijlen over de aanwas van jongeren in de criminaliteit: “Opvoeden die handel” (36261) (ongecorrigeerd)

Initiatiefnota van het lid Verkuijlen over de aanwas van jongeren in de criminaliteit: “Opvoeden die handel” (36261) (ongecorrigeerd). ONGECORRIGEERD STENOGRAM Verslag OSV 4 (2023-2024) van 16 oktober 2023 Aan ongecorrigeerde verslagen kan geen enkel recht worden...

2023D42607

Verslagen

Groningen (ongecorrigeerd)

Groningen (ongecorrigeerd). ONGECORRIGEERD STENOGRAM Verslag OSV 3 (2023-2024) van 16 oktober 2023 Aan ongecorrigeerde verslagen kan geen enkel recht worden ontleend. Uit ongecorrigeerde verslagen mag niet letterlijk worden geciteerd. Inlichtingen: verslagdienst@tweedekamer.nl Tweede Kamer, Groningen VERSLAG VAN...

2023D42605

Verslagen

Wijziging van de Wet kinderopvang in verband met een structurele regeling voor meertalige dagopvang (ongecorrigeerd)

Wijziging van de Wet kinderopvang in verband met een structurele regeling voor meertalige dagopvang (ongecorrigeerd). ONGECORRIGEERD STENOGRAM Verslag OSV 2 (2023-2024) van 16 oktober 2023 Aan ongecorrigeerde verslagen kan geen enkel recht worden ontleend. Uit ongecorrigeerde...

2023D42602

Verslagen

Wijziging van de begrotingsstaat van Koninkrijksrelaties (IV) voor het jaar 2023 (wijziging samenhangende met de herfinanciering Covid-leningen) (ongecorrigeerd)

Wijziging van de begrotingsstaat van Koninkrijksrelaties (IV) voor het jaar 2023 (wijziging samenhangende met de herfinanciering Covid-leningen) (ongecorrigeerd). ONGECORRIGEERD STENOGRAM Verslag OSV 65 (2022-2023) van 13 september 2023 Aan ongecorrigeerde verslagen kan geen enkel recht worden...

2023D36865

Verslagen

Initiatiefnota van het lid Nijboer over diverse wijken: prettig wonen voor iedereen (TK 35286) (ongecorrigeerd)

Initiatiefnota van het lid Nijboer over diverse wijken: prettig wonen voor iedereen (TK 35286) (ongecorrigeerd). ONGECORRIGEERD STENOGRAM Verslag OSV 64 (2022-2023) van 11 september 2023 Aan ongecorrigeerde verslagen kan geen enkel recht worden ontleend. Uit ongecorrigeerde...

2023D36336

Verslagen

Implementatiewet Richtlijn openbaarmaking winstbelasting (ongecorrigeerd)

Implementatiewet Richtlijn openbaarmaking winstbelasting (ongecorrigeerd). ONGECORRIGEERD STENOGRAM Verslag OSV 63 (2022-2023) van 3 juli 2023 Aan ongecorrigeerde verslagen kan geen enkel recht worden ontleend. Uit ongecorrigeerde verslagen mag niet letterlijk worden geciteerd. Inlichtingen: verslagdienst@tweedekamer.nl Tweede Kamer,

2023D30107

Verslagen

Wet tijdelijke nieuwkomersvoorzieningen in het onderwijs (ongecorrigeerd)

Wet tijdelijke nieuwkomersvoorzieningen in het onderwijs (ongecorrigeerd). ONGECORRIGEERD STENOGRAM Verslag OSV 62 (2022-2023) van 3 juli 2023 Aan ongecorrigeerde verslagen kan geen enkel recht worden ontleend. Uit ongecorrigeerde verslagen mag niet letterlijk worden geciteerd. Inlichtingen: verslagdienst@tweedekamer.nl...

2023D30096

Verslagen

Slotwet en Jaarverslag 2022 (ongecorrigeerd)

Slotwet en Jaarverslag 2022 (ongecorrigeerd). ONGECORRIGEERD STENOGRAM Verslag OSV 61 (2022-2023) van 29 juni 2023 Aan ongecorrigeerde verslagen kan geen enkel recht worden ontleend. Uit ongecorrigeerde verslagen mag niet letterlijk worden geciteerd. Inlichtingen: verslagdienst@tweedekamer.nl Tweede Kamer...

2023D29459

Verslagen

Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV) voor het jaar 2023 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota) (36350-XV) (ongecorrigeerd)

Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV) voor het jaar 2023 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota) (36350-XV) (ongecorrigeerd). ONGECORRIGEERD STENOGRAM Verslag OSV 60 (2022-2023) van 28 juni 2023 Aan ongecorrigeerde...

2023D29175

Verslagen

Jaarverslag en slotwet Koninkrijksrelaties en BES-fonds 2022 (ongecorrigeerd)

Jaarverslag en slotwet Koninkrijksrelaties en BES-fonds 2022 (ongecorrigeerd). ONGECORRIGEERD STENOGRAM Verslag OSV 59 (2022-2023) van 27 juni 2023 Aan ongecorrigeerde verslagen kan geen enkel recht worden ontleend. Uit ongecorrigeerde verslagen mag niet letterlijk worden geciteerd. Inlichtingen...

2023D28874