Verslagen

Zoekresultaten (847)

U zoekt in Kamerstukken, Verslagen

Verslagen

Curriculum funderend onderwijs en masterplan basisvaardigheden (ongecorrigeerd)

Curriculum funderend onderwijs en masterplan basisvaardigheden (ongecorrigeerd). ONGECORRIGEERD STENOGRAM Verslag OSV 42 (2022-2023) van 22 mei 2023 Aan ongecorrigeerde verslagen kan geen enkel recht worden ontleend. Uit ongecorrigeerde verslagen mag niet letterlijk worden geciteerd. Inlichtingen: verslagdienst@tweedekamer.nl...

2023D21570

Verslagen

Scherpe doelen, scherpe keuzes: IBO aanvullend normerend en beprijzend nationaal klimaatbeleid voor 2030 en 2050 (ongecorrigeerd stenogram)

Scherpe doelen, scherpe keuzes: IBO aanvullend normerend en beprijzend nationaal klimaatbeleid voor 2030 en 2050 (ongecorrigeerd stenogram). ONGECORRIGEERD STENOGRAM Verslag OSV 41 (2022-2023) van 17 april 2023 Aan ongecorrigeerde verslagen kan geen enkel recht worden ontleend...

2023D16494

Verslagen

Initiatiefnota van de leden Van der Lee en Nijboer over de aanpak van Nederland als belastingparadijs (ongecorrigeerd stenogram)

Initiatiefnota van de leden Van der Lee en Nijboer over de aanpak van Nederland als belastingparadijs (ongecorrigeerd stenogram). ONGECORRIGEERD STENOGRAM Verslag OSV 40 (2022-2023) van 17 april 2023 Aan ongecorrigeerde verslagen kan geen enkel recht worden...

2023D16493

Verslagen

Initiatiefnota van het lid Hagen over een nieuw ontwerp voor de kledingindustrie: van wegwerpmaatschappij naar circulaire economie (ongecorrigeerd stenogram)

Initiatiefnota van het lid Hagen over een nieuw ontwerp voor de kledingindustrie: van wegwerpmaatschappij naar circulaire economie (ongecorrigeerd stenogram). ONGECORRIGEERD STENOGRAM Verslag OSV 39 (2022-2023) van 17 april 2023 Aan ongecorrigeerde verslagen kan geen enkel recht...

2023D16352

Verslagen

Initiatiefnota van het lid Van der Werf, getiteld Let’s talk about seksueel geweld (36234-3) (ongecorrigeerd stenogram)

Initiatiefnota van het lid Van der Werf, getiteld Let’s talk about seksueel geweld (36234-3) (ongecorrigeerd stenogram). ONGECORRIGEERD STENOGRAM Verslag OSV 38 (2022-2023) van 3 april 2023 Aan ongecorrigeerde verslagen kan geen enkel recht worden ontleend. Uit...

2023D13916

Verslagen

Water en Bodem sturend (ongecorrigeerd stenogram)

Water en Bodem sturend (ongecorrigeerd stenogram). ONGECORRIGEERD STENOGRAM Verslag OSV 37 (2022-2023) van 27 maart 2023 Aan ongecorrigeerde verslagen kan geen enkel recht worden ontleend. Uit ongecorrigeerde verslagen mag niet letterlijk worden geciteerd. Inlichtingen: verslagdienst@tweedekamer.nl Tweede...

2023D12540

Verslagen

Wijziging van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek, de Wet studiefinanciering 2000 en de Wet voortgezet onderwijs 2020 houdende de verankering van het experiment educatieve module en enkele andere aangelegen wijzigingen op het gebied van de lerarenopleiding (ongecorrigeerd stenogram)

Wijziging van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek, de Wet studiefinanciering 2000 en de Wet voortgezet onderwijs 2020 houdende de verankering van het experiment educatieve module en enkele andere aangelegen wijzigingen op het...

2023D12088

Verslagen

Initiatiefnota “Recht doen waar recht ontbreekt” (Kamerstuk 36096) (ongecorrigeerd stenogram)

Initiatiefnota “Recht doen waar recht ontbreekt” (Kamerstuk 36096) (ongecorrigeerd stenogram). ONGECORRIGEERD STENOGRAM Verslag OSV 35 (2022-2023) van 30 januari 2023 Aan ongecorrigeerde verslagen kan geen enkel recht worden ontleend. Uit ongecorrigeerde verslagen mag niet letterlijk worden...

2023D03320

Verslagen

Wijziging van de Wet publieke gezondheid in verband met de bestrijding van een epidemie van infectieziekten behorend tot groep A1, of een directe dreiging daarvan (ongecorrigeerd stenogram)

Wijziging van de Wet publieke gezondheid in verband met de bestrijding van een epidemie van infectieziekten behorend tot groep A1, of een directe dreiging daarvan (ongecorrigeerd stenogram). ONGECORRIGEERD STENOGRAM Verslag OSV 34 (2022-2023) van 12 december...

2022D54280

Verslagen

Wijziging van de Uitvoeringswet huurprijzen woonruimte (wijziging maximering huurprijsverhoging geliberaliseerde huurovereenkomsten) (36218) (ongecorrigeerd stenogram)

Wijziging van de Uitvoeringswet huurprijzen woonruimte (wijziging maximering huurprijsverhoging geliberaliseerde huurovereenkomsten) (36218) (ongecorrigeerd stenogram). ONGECORRIGEERD STENOGRAM Verslag OSV 33 (2022-2023) van 7 december 2022 Aan ongecorrigeerde verslagen kan geen enkel recht worden ontleend. Uit ongecorrigeerde verslagen...

2022D52682

Verslagen

Groningen (ongecorrigeerd stenogram)

Groningen (ongecorrigeerd stenogram). ONGECORRIGEERD STENOGRAM Verslag OSV 32 (2022-2023) van 6 december 2022 Aan ongecorrigeerde verslagen kan geen enkel recht worden ontleend. Uit ongecorrigeerde verslagen mag niet letterlijk worden geciteerd. Inlichtingen: verslagdienst@tweedekamer.nl Tweede Kamer, Groningen VERSLAG...

2022D52364

Verslagen

Wijziging van de Pensioenwet, de Wet inkomstenbelasting 2001 en enige andere wetten in verband met herziening van het pensioenstelsel, standaardisering van het nabestaandenpensioen, aanpassing van de fiscale behandeling van pensioen en enige andere wijzigingen ten aanzien van pensioen (Wet toekomst pensioenen) (36067) (ongecorrigeerd stenogram)

Wijziging van de Pensioenwet, de Wet inkomstenbelasting 2001 en enige andere wetten in verband met herziening van het pensioenstelsel, standaardisering van het nabestaandenpensioen, aanpassing van de fiscale behandeling van pensioen en enige andere wijzigingen ten aanzien...

2022D52371

Verslagen

Emancipatiebeleid (ongecorrigeerd stenogram)

Emancipatiebeleid (ongecorrigeerd stenogram). ONGECORRIGEERD STENOGRAM Verslag OSV 30 (2022-2023) van 5 december 2022 Aan ongecorrigeerde verslagen kan geen enkel recht worden ontleend. Uit ongecorrigeerde verslagen mag niet letterlijk worden geciteerd. Inlichtingen: verslagdienst@tweedekamer.nl Tweede Kamer, Emancipatiebeleid VERSLAG...

2022D52004

Verslagen

Wijziging van de Pensioenwet, de Wet inkomstenbelasting 2001 en enige andere wetten in verband met herziening van het pensioenstelsel, standaardisering van het nabestaandenpensioen, aanpassing van de fiscale behandeling van pensioen en enige andere wijzigingen ten aanzien van pensioen (Wet toekomst pensioenen) (36067) - voortzetting (ongecorrigeerd stenogram)

Wijziging van de Pensioenwet, de Wet inkomstenbelasting 2001 en enige andere wetten in verband met herziening van het pensioenstelsel, standaardisering van het nabestaandenpensioen, aanpassing van de fiscale behandeling van pensioen en enige andere wijzigingen ten aanzien...

2022D52255

Verslagen

Begrotingsonderdeel Sport en Bewegen (voortzetting WGO 28 november 2022) (ongecorrigeerd stenogram)

Begrotingsonderdeel Sport en Bewegen (voortzetting WGO 28 november 2022) (ongecorrigeerd stenogram). ONGECORRIGEERD STENOGRAM Verslag OSV 28 (2022-2023) van 1 december 2022 Aan ongecorrigeerde verslagen kan geen enkel recht worden ontleend. Uit ongecorrigeerde verslagen mag niet letterlijk...

2022D51853