Verslag van een algemeen overleg
Nieuwe Commissievoorstellen en initiatieven van de lidstaten van de Europese Unie

Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 13 december 2018, over Fiches over onderdelen van het Meerjarig Financieel Kader (MFK)

Download Download

Ondertekenaars