Verslag van een algemeen overleg : Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 7 oktober 2015, over de JBZ-Raad van 8 en 9 oktober 2015 (JBZ-onderwerpen op het terrein van asiel- en vreemdelingenbeleid) en behandelvoorbehoud EU-migratiepakket

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    L. Ypma, voorzitter van de vaste commissie voor Veiligheid en Justitie
  • Mede ondertekenaar
    M. Azmani, voorzitter van de vaste commissie voor Europese Zaken
  • Mede ondertekenaar
    D.S. Nava, griffier