Moties ingediend bij de Wijziging van de Wet maximering huurprijsverhogingen geliberaliseerde huurovereenkomsten, van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek, van de Uitvoeringswet huurprijzen woonruimte en van de Wet goed verhuurderschap

Plenaire vergadering 9 april 2024

Motie van het lid Grinwis c.s. over de bekendheid met de maximale huurprijsverhoging vergroten

Besluit: Aangenomen.

36511-15
Indiener P.A. Grinwis
Kamerlid, ChristenUnie
+ 2 anderen

Motie van het lid Beckerman over nieuwe mogelijkheden uitwerken voor kleinere collectieve procedures bij de Huurcommissie

Besluit: Aangenomen.

36511-16
Indiener S.M. Beckerman
Kamerlid, SP

Motie van het lid Beckerman over de huurprijzen van woningen in alle sectoren dit jaar bevriezen

Besluit: Verworpen.

36511-17
Indiener S.M. Beckerman
Kamerlid, SP