Einde product- en bedrijfschappen in zicht

3 september 2014, wetsvoorstel - De product- en bedrijfschappen worden per 1 januari 2015 opgeheven. SGP en CDA betreuren dit, maar verder wordt het voorstel breed gesteund.

lees meer

Kritisch NVAO-oordeel geesteswetenschappen geduid

3 september 2014, debat - De Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie (NVAO) heeft vastgesteld dat de kwaliteit van 26 opleidingen in de geesteswetenschappen onvoldoende is. De woordvoerders trekken daaruit in het debat met minister Bussemaker (Onderwijs) verschillende conclusies.

lees meer

Discussie over toekomst intensieve veehouderij

3 september 2014, debat - Hoe weeg je dierenwelzijn, milieu, volksgezondheid en economische belangen tegen elkaar af? De Kamer spreekt over de intensieve veehouderij.

lees meer

Europadebat in het teken van veiligheid

2 september 2014, debat - Kamer en kabinet zijn zeer bezorgd over de gevolgen van recente internationale conflicten voor de Europese veiligheid. Juist nu is een "stabiel en eensgezind" Europa van groot belang, zegt premier Rutte.

lees meer

SP wil aanpak foute dokters

2 september 2014, mondelinge vragen - Zorg ervoor dat falende medici niet elders gewoon aan de slag kunnen. Van Gerven (SP) vraagt minister Schippers (Volksgezondheid) om een beter systeem om "foute dokters" te volgen.

lees meer

PvdA: zorgen om drinkwaterkwaliteit

2 september 2014, mondelinge vragen - De winning van drinkwater is in gevaar. Dat concludeert Jacobi (PvdA) uit het feit dat drinkwaterbedrijf Vitens twee vervuilde drinkwaterputten sluit. Zij vraagt of het kabinet de problemen voldoende serieus neemt.

lees meer

D66: ebola harder bestrijden

2 september 2014, mondelinge vragen - Nederland moet meer doen tegen de ebola-uitbraak, vindt D66'er Sjoerdsma. Minister Schippers (Volksgezondheid) antwoordt dat het kabinet bekijkt of extra inspanningen mogelijk zijn.

lees meer

ChristenUnie: help Koerden minderheden te beschermen

2 september 2014, mondelinge vragen - Minderheden in Noord-Irak gaan volgens Voordewind (ChristenUnie) door een hel. Hij vraagt minister Hennis (Defensie) of zij weet wat de Koerden nodig hebben om zichzelf en de minderheden te beschermen tegen IS-strijders.

lees meer

Steun ondanks zorgen over veiligheid MH17-onderzoekers

29 juli 2014, algemeen overleg - Ondanks ongerustheid over de veiligheid van onderzoekers in Oost-Oekraïne steunen vrijwel alle woordvoerders de regeringsinzet, die wordt toegelicht door de ministers Timmermans (Buitenlandse Zaken), Hennis (Defensie) en Opstelten (Veiligheid).

lees meer

Steun voor aanpassingen in pensioenwetgeving

3 juli 2014, wetsvoorstel - Staatssecretaris Klijnsma (Sociale Zaken) verdedigt de Verzamelwet pensioenen 2014. Ondanks met name kritische vragen over de uitvoering van de nettolijfrenteregeling krijgt het wetsvoorstel de steun van een Kamermeerderheid.

lees meer

Extra onderzoek tweewoningenregel

3 juli 2014, wetsvoorstel - Staatssecretaris Klijnsma (Sociale Zaken) belooft op verzoek van Schouten (ChristenUnie) te onderzoeken welke consequenties haar "tweewoningenregel" heeft voor mensen met een nabestaandenuitkering.

lees meer

Van verzorgingsstaat naar participatiesamenleving

2 juli 2014, debat - Wat betekent een participatiesamenleving voor de burgers en de overheid? De Kamer speekt met premier Rutte over de gevolgen van de overgang van een verzorgingsstaat naar een participatiesamenleving.

lees meer

Meevallende economische cijfers

2 juli 2014, debat - De Voorjaarsnota laat meevallende cijfers zien. In hoeverre komt dit door het regeringsbeleid? De Kamer debatteert hierover met minister Dijsselbloem (Financi├źn).

lees meer

Bedrijveninvesteringszones wettelijk geregeld

2 juli 2014, wetsvoorstel - Experimenten met bedrijveninvesteringszones blijken een succes. Minister Kamp (Economische Zaken) krijgt dan ook brede steun voor een permanente regeling.

lees meer

NZa en OM moeten werkwijze verhelderen

1 juli 2014, debat - NZa en OM hebben het Antonius Ziekenhuis niet strafrechtelijk vervolgd wegens foute declaraties. De ministers Schippers (Volksgezondheid) en Opstelten (Justitie) zijn het met de Kamer eens dat duidelijker moet worden hoe zij dergelijke besluiten nemen.

lees meer

vorige 15 resultaten1...173174175176177volgende 15 resultaten