Overige kamerstukken

Zoekresultaten (4.891)

U zoekt in Kamerstukken, Overige Kamerstukken, Vaste commissie voor Justitie en Veiligheid

Overige Kamerstukken

Inbreng verslag van een schriftelijk overleg inzake ontwerpbesluit tot wijziging van de bijlage bij de Wet administratiefrechtelijke handhaving verkeersvoorschriften en de bijlagen bij het Besluit OM-afdoening in verband met onder meer de jaarlijkse indexering van de tarieven (Kamerstuk 29398-1019)

Inbreng verslag van een schriftelijk overleg inzake ontwerpbesluit tot wijziging van de bijlage bij de Wet administratiefrechtelijke handhaving verkeersvoorschriften en de bijlagen bij het Besluit OM-afdoening in verband met onder meer de jaarlijkse indexering van de tarieven (Kamerstuk 29398-1019). 29398-1019 Ontwerpbesluit tot wijziging van de

2022D37643

Overige Kamerstukken

Inbreng verslag schriftelijk overleg over de reactie op de motie van de leden Sneller en Van Nispen over de informatieverstrekking over de ambtelijke bijstand bij het opstellen van amendementen (Kamerstuk 35869-27)

Inbreng verslag schriftelijk overleg over de reactie op de motie van de leden Sneller en Van Nispen over de informatieverstrekking over de ambtelijke bijstand bij het opstellen van amendementen (Kamerstuk 35869-27).

2022D37569

Overige Kamerstukken

Lijst van vragen over opschorting gebruik e-screener (Wet wapens en munitie) (Kamerstuk 33033-33)

Lijst van vragen over opschorting gebruik e-screener (Wet wapens en munitie) (Kamerstuk 33033-33). Totaallijst feitelijke vragen Opschorting gebruik e-screener (Wet wapens en munitie) (33033-33) / 33033 Wet wapens en munitie nr. Lijst van vragen en antwoorden Vastgesteld … De vaste commissie voor Justitie en Veiligheid heeft een aantal vragen

2022D37556

Overige Kamerstukken

36175 Verslag houdende een lijst van vragen inzake Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Justitie en Veiligheid (VI) voor het jaar 2022 (Vierde incidentele suppletoire begroting inzake opvang ontheemden Oekraïne, coalitieakkoordmiddelen en veiligheidsgelden)

36175 Verslag houdende een lijst van vragen inzake Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Justitie en Veiligheid (VI) voor het jaar 2022 (Vierde incidentele suppletoire begroting inzake opvang ontheemden Oekraïne, coalitieakkoordmiddelen en veiligheidsgelden).

2022D37549

Overige Kamerstukken

36181 Verslag houdende een lijst van vragen inzake Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Justitie en Veiligheid (VI) voor het jaar 2022 (Vijfde incidentele suppletoire begroting inzake medische zorg voor ontheemden uit Oekraïne)

36181 Verslag houdende een lijst van vragen inzake Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Justitie en Veiligheid (VI) voor het jaar 2022 (Vijfde incidentele suppletoire begroting inzake medische zorg voor ontheemden uit Oekraïne). Totaallijst feitelijke vragen Vijfde incidentele suppletoire begroting inzake medische zorg voor

2022D37553

Overige Kamerstukken

Advies Afdeling advisering Raad van State en Nader rapport

Advies Afdeling advisering Raad van State en Nader rapport. TWEEDE KAMER DER STATEN-GENERAAL 2 Vergaderjaar 2022-2023 36 212 Wijziging van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering en enige andere wetten in verband met de technische eenmaking van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering (Wet technische eenmaking Wetboek van Burgerlijke

2022D37604

Overige Kamerstukken

Memorie van toelichting

Memorie van toelichting. 36 212 Wijziging van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering en enige andere wetten in verband met de technische eenmaking van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering (Wet technische eenmaking Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering) Nr. 3 MEMORIE VAN TOELICHTING ALGEMEEN 1. Inleiding Dit wetsvoorstel bevat een

2022D37602

Overige Kamerstukken

Voorstel van wet

Voorstel van wet. 36 212 Wijziging van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering en enige andere wetten in verband met de technische eenmaking van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering (Wet technische eenmaking Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering) Nr. 2 VOORSTEL VAN WET Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden,

2022D37599

Overige Kamerstukken

Koninklijke boodschap

Koninklijke boodschap. TWEEDE KAMER DER STATEN-GENERAAL 2 Vergaderjaar 2022-2023 36 212 Wijziging van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering en enige andere wetten in verband met de technische eenmaking van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering (Wet technische eenmaking Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering) Nr. 1 KONINKLIJKE BOODSCHAP

2022D37636

Overige Kamerstukken

36212 Advies Afdeling advisering Raad van State inzake wijziging van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering en enige andere wetten in verband met de technische eenmaking van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering (Wet technische eenmaking Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering)

36212 Advies Afdeling advisering Raad van State inzake wijziging van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering en enige andere wetten in verband met de technische eenmaking van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering (Wet technische eenmaking Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering). AAN DE KONING AAN DE KONING

2022D37605

Overige Kamerstukken

Herziene convocatie commissiedebat rechtspraak op 9 november 2022

Herziene convocatie commissiedebat rechtspraak op 9 november 2022. Den Haag, 23 september 2022 HERZIENE CONVOCATIE (i.v.m. wijziging datum – was 28 september 2022) Voortouwcommissie: vaste commissie voor Justitie en Veiligheid Bewindspersonen: minister voor Rechtsbescherming, F.M. Weerwind Activiteit: Commissiedebat Datum: woensdag 9 november

2022D37314

Overige Kamerstukken

Convocatie gesprek met de KNB over actualiteiten in het notariaat op 5 oktober 2022

Convocatie gesprek met de KNB over actualiteiten in het notariaat op 5 oktober 2022. Den Haag, 22 september 2022 Voortouwcommissie: vaste commissie voor Justitie en Veiligheid Activiteit: Gesprek Datum: woensdag 5 oktober 2022 Tijd: 15.00 – 16.00 uur Openbaar/besloten: openbaar Onderwerp: Gesprek met de KNB over actualiteiten in het notariaat

2022D36949

Overige Kamerstukken

Advies Afdeling advisering Raad van State en Nader rapport

Advies Afdeling advisering Raad van State en Nader rapport. TWEEDE KAMER DER STATEN-GENERAAL 2 Vergaderjaar 2022-2023 36 200 VI Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Justitie en Veiligheid (VI) voor het jaar 2023 Nr. 3 ADVIES AFDELING ADVISERING RAAD VAN STATE EN NADER RAPPORT Hieronder zijn opgenomen het advies van de

2022D36114

Overige Kamerstukken

Advies Afdeling advisering Raad van State

Advies Afdeling advisering Raad van State. AAN DE KONING AAN DE KONING ................................................................................... ................................................................................... No.W16.22.0167/II 's-Gravenhage, 12 september 2022 Bij Kabinetsmissive van 2 september 2022, no.2022001753,

2022D36831

Overige Kamerstukken

Voorstel van wet

Voorstel van wet. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2022–2023 36 200 VI Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Justitie en Veiligheid (VI) voor het jaar 2023 VOORSTEL VAN WET Ontvangen 20 september 2022 Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

2022D34492

Naar boven