Overige kamerstukken

Zoekresultaten (2.207)

U zoekt in Kamerstukken, Overige Kamerstukken, Vaste commissie voor Europese Zaken

Overige Kamerstukken

Verzoek om reactie betreffende stand van zaken implementatie EU-richtlijnen IW

Verzoek om reactie betreffende stand van zaken implementatie EU-richtlijnen IW. Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag T. 070-3182211 E. cie.iw@tweedekamer.nl Commissie IW Aan de minister van Infrastructuur en Waterstaat Plaats en datum...

2024D24429

Overige Kamerstukken

Beantwoording vragen commissie over o.a. de geannoteerde Agenda Formele Raad Algemene Zaken Cohesiebeleid (Kamerstuk 21501-08-946)

Beantwoording vragen commissie over o.a. de geannoteerde Agenda Formele Raad Algemene Zaken Cohesiebeleid (Kamerstuk 21501-08-946).

2024D24577

Overige Kamerstukken

Stand van zaken implementatie Europese richtlijnen

Stand van zaken implementatie Europese richtlijnen. Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag T. 070-3182211 E. cie.eu@tweedekamer.nl Commissie VWS Aan de minister voor Medische Zorg Plaats en datum: Den Haag, 12 juni 2024...

2024D24457

Overige Kamerstukken

Verslag van een schriftelijk overleg over de Geannoteerde Agenda voor de informele Europese Raad van 17 juni 2024 (Kamerstuk 21501-20-2088)

Verslag van een schriftelijk overleg over de Geannoteerde Agenda voor de informele Europese Raad van 17 juni 2024 (Kamerstuk 21501-20-2088). 21501-20 Europese Raad Nr. VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG Vastgesteld d.d. .. 2024 Binnen de vaste...

2024D24494

Overige Kamerstukken

Inbreng verslag van een schriftelijk overleg over de Geannoteerde Agenda voor de informele Europese Raad van 17 juni 2024 (Kamerstuk 21501-20-2088)

Inbreng verslag van een schriftelijk overleg over de Geannoteerde Agenda voor de informele Europese Raad van 17 juni 2024 (Kamerstuk 21501-20-2088). INBRENG VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG Binnen de vaste commissie voor Europese Zaken hebben enkele...

2024D24178

Overige Kamerstukken

Inbreng verslag van een schriftelijk overleg over o.a. de geannoteerde Agenda Formele Raad Algemene Zaken Cohesiebeleid (Kamerstuk 21501-08-946)

Inbreng verslag van een schriftelijk overleg over o.a. de geannoteerde Agenda Formele Raad Algemene Zaken Cohesiebeleid (Kamerstuk 21501-08-946). INBRENG VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG Binnen de vaste commissie voor Europese Zaken hebben enkele fracties de behoefte...

2024D24125

Overige Kamerstukken

Herziene convocatie inbreng schriftelijk overleg Informele Europese Raad d.d. 17 juni 2024

Herziene convocatie inbreng schriftelijk overleg Informele Europese Raad d.d. 17 juni 2024. Den Haag, 10 juni 2024 Herziene convocatie i.v.m. toevoeging zaak* Voortouwcommissie: vaste commissie voor Europese Zaken Activiteit: Inbreng schriftelijk overleg Datum: dinsdag 11 juni...

2024D23242

Overige Kamerstukken

SPOED [E-MAILPROCEDURE] - verzoek omzetten plenair debat informele Europese Top in schriftelijk overleg

SPOED [E-MAILPROCEDURE] - verzoek omzetten plenair debat informele Europese Top in schriftelijk overleg. Van: Campen, A.A.H. van (Thom) Verzonden: woensdag 5 juni 2024 12:58 Aan: Commissie EU Onderwerp: E-mailprocedure: verzoek omzetten plenair debat in schriftelijk overleg...

2024D23135

Overige Kamerstukken

Convocatie inbreng schriftelijk overleg Raad Algemene Zaken Cohesiebeleid d.d. 18 juni 2024

Convocatie inbreng schriftelijk overleg Raad Algemene Zaken Cohesiebeleid d.d. 18 juni 2024. Den Haag, 4 juni 2024 Voortouwcommissie: vaste commissie voor Europese Zaken Volgcommissie(s): vaste commissie voor Economische Zaken en Klimaat Activiteit: Inbreng schriftelijk overleg Datum...

2024D22954

Overige Kamerstukken

Verzoek omzetten CD 12 juni 2024 RAZ Cohesiebeleid van 18 juni 2024 in SO

Verzoek omzetten CD 12 juni 2024 RAZ Cohesiebeleid van 18 juni 2024 in SO. Van: Campen, A.A.H. van (Thom) Verzonden: maandag 3 juni 2024 09:53 Aan: Commissie EU Onderwerp: E-mailprocedure: Commissiedebat RAZ Cohesiebeleid omzetten in SO...

2024D22501

Overige Kamerstukken

Verzoek Belgische Kamer van Volksvertegenwoordigers tot ondertekening Verklaring voor meer gendergevoelige parlementen

Verzoek Belgische Kamer van Volksvertegenwoordigers tot ondertekening Verklaring voor meer gendergevoelige parlementen. Geachte (plv.) leden van de vaste commissie voor Europese Bijgevoegd treft u aan een verzoek van de Belgische Kam verklaring voor meer gendergevoeligonderte parlkenemen.enten...

2024D22158

Overige Kamerstukken

Overzicht commissie-regeling van werkzaamheden d.d. 30 mei 2024

Overzicht commissie-regeling van werkzaamheden d.d. 30 mei 2024. COMMISSIE-REGELING VAN WERKZAAMHEDEN EUROPESE ZAKEN Donderdag 30 mei 2024, bij aanvang procedurevergadering 11.30 uur het lid VAN CAMPEN (VVD), mede namens de rapporteurs EU-hervormingen - verzoek tot het...

2024D20759

Overige Kamerstukken

[E-MAILPROCEDURE] Verzoek Parlementsvoorzitter Letland tot medeondertekenen brief aan Parlementsvoorzitter Georgië inzake 'Russische wet'

[E-MAILPROCEDURE] Verzoek Parlementsvoorzitter Letland tot medeondertekenen brief aan Parlementsvoorzitter Georgië inzake 'Russische wet'. Van: Commissie EU Verzonden: woensdag 22 mei 2024 16:49 Aan: GC-Commissie-EU CC: GC-Commissie-buza Onderwerp: EU: [E

2024D20661

Overige Kamerstukken

Convocatie technische briefing EU-uitbreiding en EU-hervorming

Convocatie technische briefing EU-uitbreiding en EU-hervorming. Den Haag, 22 mei 2024 Voortouwcommissie: vaste commissie voor Europese Zaken Activiteit: Technische briefing Datum: dinsdag 18 juni 2024 Tijd: 16.30 - 18.00 uur Openbaar/besloten: openbaar Onderwerp: EU-uitbreiding en EU-hervorming...

2024D20449

Overige Kamerstukken

Verslag van de eerste plenaire zitting 2024 van de Benelux Interparlementaire Assemblee

Verslag van de eerste plenaire zitting 2024 van de Benelux Interparlementaire Assemblee. Staten-Generaal 1/2 Vergaderjaar 2023–2024 36 287 Parlementaire Vergadering van de Benelux Interparlementaire Assemblee E/ Nr. 5 VERSLAG VAN DE EERSTE PLENAIRE ZITTING 2024 Vastgesteld...

2024D20267