Overige kamerstukken

Zoekresultaten (4.240)

U zoekt in Kamerstukken, Overige Kamerstukken, Vaste commissie voor Economische Zaken en Klimaat

Overige Kamerstukken

Voorstel van wet zoals gewijzigd naar aanleiding van het advies van de Afdeling Advisering van de Raad van State

Voorstel van wet zoals gewijzigd naar aanleiding van het advies van de Afdeling Advisering van de Raad van State. 36 318 Voorstel van wet van het lid Erkens houdende regels over het vergroten van de nationale...

2024D07448

Overige Kamerstukken

Memorie van toelichting zoals gewijzigd naar aanleiding van het advies van de Afdeling Advisering van de Raad van State

Memorie van toelichting zoals gewijzigd naar aanleiding van het advies van de Afdeling Advisering van de Raad van State. 36 318 Voorstel van wet van het lid Erkens houdende regels over het vergroten van de energieonafhankelijkheid...

2024D07452

Overige Kamerstukken

Advies Afdeling advisering Raad van State en Reactie van de initiatiefnemer

Advies Afdeling advisering Raad van State en Reactie van de initiatiefnemer. 36 318 Voorstel van wet van het lid Erkens houdende regels over het vergroten van de energieonafhankelijkheid (Wet energieonafhankelijkheid) Nr. 4 ADVIES VAN DE AFDELING...

2024D07445

Overige Kamerstukken

Inbreng verslag schriftelijk overleg over de Geannoteerde agenda Raad voor Concurrentievermogen 7 maart 2024 (Kamerstuk 21501-30-596)

Inbreng verslag schriftelijk overleg over de Geannoteerde agenda Raad voor Concurrentievermogen 7 maart 2024 (Kamerstuk 21501-30-596). 21501-30 Raad voor Concurrentievermogen Nr. Verslag van een schriftelijk overleg Vastgesteld De vaste commissie voor Economische Zaken en Klimaat heeft...

2024D07447

Overige Kamerstukken

Verzoek om informatie over de start van de arbitrageprocedure

Verzoek om informatie over de start van de arbitrageprocedure. Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag T. 070-3182211 E. cie.ezk@tweedekamer.nl Commissie EZK Aan de staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat Plaats en datum...

2024D07419

Overige Kamerstukken

Voorstel van de leden Teunissen (PvdD), Bushoff (GroenLinks-PvdA) en Beckerman (SP) voor een rondetafelgesprek over de arbitragezaak Groningen, in te plannen voor het meireces

Voorstel van de leden Teunissen (PvdD), Bushoff (GroenLinks-PvdA) en Beckerman (SP) voor een rondetafelgesprek over de arbitragezaak Groningen, in te plannen voor het meireces. De vaste commissie voor Economische Zaken en Klimaat cie.ezk@tweedekamer.nl Tweede Kamer der...

2024D07420

Overige Kamerstukken

Het verzoek van het lid Kisteman (VVD) voor een rondetafelgesprek over de postmarkt

Het verzoek van het lid Kisteman (VVD) voor een rondetafelgesprek over de postmarkt. De vaste commissie voor Economische Zaken en Klimaat cie.ezk@tweedekamer.nl Tweede Kamer der Staten-Generaal INITIATIEF RONDETAFELGESPREK / HOORZITTING Initiatiefnemer: VVD (Arend Kisteman) Rondetafelgesprek Openbaar...

2024D07413

Overige Kamerstukken

Verzoek van het lid Kröger (GroenLinks-PvdA) om voorafgaand aan het commissiedebat Fossiele subsidies een rondetafelgesprek in te plannen

Verzoek van het lid Kröger (GroenLinks-PvdA) om voorafgaand aan het commissiedebat Fossiele subsidies een rondetafelgesprek in te plannen. De vaste commissie voor Economische Zaken en Klimaat Cie.ezk@tweedekamer.nl Tweede Kamer der Staten-Generaal INITIATIEF RONDETAFELGESPREK / HOORZITTING Initiatiefnemer...

2024D07404

Overige Kamerstukken

Verslag van een schriftelijk overleg over de geannoteerde Agenda Formele Energieraad 4 maart 2024 (Kamerstuk 21501-33-1056)

Verslag van een schriftelijk overleg over de geannoteerde Agenda Formele Energieraad 4 maart 2024 (Kamerstuk 21501-33-1056).

2024D07251

Overige Kamerstukken

Convocatie Technische briefing Europese Commissie over Mededeling EU-klimaatdoel 2040 op 6 maart 2024

Convocatie Technische briefing Europese Commissie over Mededeling EU-klimaatdoel 2040 op 6 maart 2024. Den Haag, 29 februari 2024 Voortouwcommissie: vaste commissie voor Economische Zaken en Klimaat Volgcommissie(s): vaste commissie voor Europese Zaken Activiteit: Technische briefing Datum...

2024D07300

Overige Kamerstukken

Definitief overzicht verzoeken commissie-regeling van werkzaamheden

Definitief overzicht verzoeken commissie-regeling van werkzaamheden. DEFINITIEF OVERZICHT COMMISSIE-REGELING VAN WERKZAAMHEDEN ECONOMISCHE ZAKEN EN KLIMAAT Donderdag  29 februari 2024, bij aanvang procedurevergadering 13.00 uur: Het lid Kröger (GroenLinks-PvdA) verzoek om het commissiedebat Fossiele subsidies, waartoe in...

2024D07189

Overige Kamerstukken

Convocatie inbreng schriftelijk overleg Raad voor Concurrentievermogen / Interne markt & Industrie (formeel) d.d. 7 maart 2024 op 29 februari 2024.

Convocatie inbreng schriftelijk overleg Raad voor Concurrentievermogen / Interne markt & Industrie (formeel) d.d. 7 maart 2024 op 29 februari 2024.. Den Haag, 27 februari 2024 Indien een van de leden een tweeminutendebat inclusief stemmingen wenst...

2024D06984

Overige Kamerstukken

Inbreng verslag schriftelijk overleg over de geannoteerde Agenda Formele Energieraad 4 maart 2024 (Kamerstuk 21501-33-1056)

Inbreng verslag schriftelijk overleg over de geannoteerde Agenda Formele Energieraad 4 maart 2024 (Kamerstuk 21501-33-1056). 21501-33 Raad voor Vervoer, Telecommunicatie en Energie Nr. Verslag van een schriftelijk overleg Vastgesteld De vaste commissie voor Economische Zaken en...

2024D06977

Overige Kamerstukken

Verzoek van het lid Martens-America (VVD) om het commissiedebat Raad voor Concurrentievermogen / Interne markt & Industrie d.d. 5 maart om te zetten in een schriftelijk overleg

Verzoek van het lid Martens-America (VVD) om het commissiedebat Raad voor Concurrentievermogen / Interne markt & Industrie d.d. 5 maart om te zetten in een schriftelijk overleg. Beste collega’s, Graag dien ik namens de VVD het...

2024D06748

Overige Kamerstukken

Voorlopig overzicht verzoeken commissie-regeling van werkzaamheden EZK 29 februari 2024

Voorlopig overzicht verzoeken commissie-regeling van werkzaamheden EZK 29 februari 2024. VOORLOPIG OVERZICHT COMMISSIE-REGELING VAN WERKZAAMHEDEN ECONOMISCHE ZAKEN EN KLIMAAT (verzoeken die zijn aangemeld tot aan het moment van verspreiding van de agenda van de procedurevergadering) Donderdag...

2024D06642