Statenpassage

Motie : Motie van de leden Kathmann en Van Kent over vóór 1 december met een oplossing komen voor de impasse rond de cao's sw en Aan de slag

Download

Indieners

Activiteiten

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00