Motie : Motie van het lid De Hoop over in het Masterplan basisvaardigheden afrekenbare doelen vastleggen voor verbeterde beheersing van taal en rekenen

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    Habtamu de Hoop, Tweede Kamerlid

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Brief commissie aan bewindspersoon

Aan bewindspersoon toestemming gesprek plv. inspecteur-generaal en inspecteur tbv RTG thuiszitters

Indiener M. Verhoev, griffier

Lijst van vragen

Lijst van vragen over de Staat van het Onderwijs 2023 met beleidsreactie (Kamerstuk 36200-VIII-221)

Indiener I.J.M. Michon-Derkzen, voorzitter van de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Brief regering

31293-670 Masterplan basisvaardigheden voor het funderend onderwijs: doelen en voortgang

Indiener A.D. Wiersma, minister voor Primair en Voortgezet Onderwijs

Brief regering

36200-VIII-221 Staat van het Onderwijs 2023 met beleidsreactie

Indiener R.H. Dijkgraaf, minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Inbreng verslag schriftelijk overleg

Inbreng verslag van een schriftelijk overleg over de reactie op moties en amendementen die zijn ingediend tijdens de meest recente begrotingsbehandeling, het wetgevingsoverleg Begrotingsonderzoek, het wetgevingsoverleg Cultuur, het wetgevingsoverleg Media en het wetgevingsoverleg Emancipatie (Kamerstuk 36200-VIII-212)

Indiener I.J.M. Michon-Derkzen, voorzitter van de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Brief regering

36200-VIII-212 Reactie op moties en amendementen die zijn ingediend tijdens de meest recente begrotingsbehandeling, het wetgevingsoverleg Begrotingsonderzoek, het wetgevingsoverleg Cultuur, het wetgevingsoverleg Media en het wetgevingsoverleg Emancipatie

Indiener R.H. Dijkgraaf, minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Activiteiten

Tweeminutendebat Scholen aan de slag met subsidie basisvaardigheden (Kamerstuk 31293, nr. 654)

Plenair debat (tweeminutendebat)
Tijd activiteit: 10:15

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:10

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:50

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 10:15

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 10:45

Curriculum funderend onderwijs en masterplan basisvaardigheden

Notaoverleg
Tijd activiteit: 10:00

Staat van het Onderwijs over 2022 met beleidsreactie

Inbreng feitelijke vragen
Tijd activiteit: 12:00

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:45

Inspecteur-generaal over de Staat van het Onderwijs 2023

Gesprek
Tijd activiteit: 11:30

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 10:15

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:19

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 10:15

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:45