Motie

Motie van het lid Amhaouch c.s. over elke bewindspersoon vijf regels laten "adopteren" ter vermindering van de regeldruk

Download Download

Indieners