Motie

Motie van de leden Stoffer en Idsinga over ondernemingen met toekomstperspectief de mogelijkheid bieden hun terugbetaaltermijn te verlengen

Download Download

Indieners