Motie : Motie van het lid Beckerman c.s. over een plan van aanpak voor de aanvullende compensatie

Download

Indieners

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Brief regering

33529-993 Stand van zaken over de schadeafhandeling in Groningen

Indiener J.A. Vijlbrief, staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat

Activiteiten

Debat over de gaswinning in Groningen

Plenair debat (debat)
Tijd activiteit: 14:01

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 16:00

Procedurevergadering EZK (digitaal)

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 16:30

Mijnbouw/Groningen

Commissiedebat
Tijd activiteit: 17:30

Aansluitend aan de Stemmingen: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:55
Naar boven