Motie : Motie van de leden Ceder en Dekker-Abdulaziz over de inzet voor het voorstel voor een raamwerk voor een Europese Digitale identiteit

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    Don Ceder, Tweede Kamerlid
  • Mede ondertekenaar
    H. Dekker-Abdulaziz, Tweede Kamerlid

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Brief regering

21501-33-1042 Uitkomsten trilogen EDI - akkoord Europese Digitale Identiteit (revisie eIDAS-verordening)

Indiener A.C. van Huffelen, staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Verslag van een commissiedebat

21501-33-997 Verslag van een commissiedebat, gehouden op 30 november 2022, over Telecomraad (Formeel) d.d. 6 december 2022

Indiener R.J. Kamminga, voorzitter van de vaste commissie voor Digitale Zaken

Brief regering

21501-33-1001 Verslag van de formele Telecomraad 6 december 2022

Indiener M.A.M. Adriaansens, minister van Economische Zaken en Klimaat

Brief regering

21501-33-990 Telecomraad 6 december: Europese Digitale Identiteit

Indiener A.C. van Huffelen, staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Brief regering

21501-33-982 Geannoteerde agenda voor de formele Telecomraad van 6 december 2022

Indiener M.A.M. Adriaansens, minister van Economische Zaken en Klimaat

Brief regering

26643-940 Werkagenda "Waardengedreven Digitaliseren"

Indiener A.C. van Huffelen, staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Inbreng verslag schriftelijk overleg

Inbreng verslag van een schriftelijk overleg over de voortgangsrapportage Europese Digitale Identiteit (Kamerstuk 26643-902)

Indiener R.J. Kamminga, voorzitter van de vaste commissie voor Digitale Zaken

Brief commissie aan bewindspersoon

Verzoek om antwoorden op SO over Voortgangsrapportage Europese Digitale Identiteit (26643-902) d.d. 30 september a.s. ruim voorafgaand aan het commissiedebat Telecomraad d.d. 30 november 2022 aan de Kamer te doen toekomen

Indiener L. Boeve , griffier

Brief regering

26643-902 Voortgangsrapportage Europese Digitale Identiteit

Indiener A.C. van Huffelen, staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Brief regering

21501-33-944 Verslag van de formele Telecomraad van 3 juni 2022

Indiener M.A.M. Adriaansens, minister van Economische Zaken en Klimaat

Activiteiten

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 11:00

Telecomraad (Formeel) d.d. 6 december 2022

Commissiedebat
Tijd activiteit: 10:00

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:40

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 11:00

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:05

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 11:00

Aansluitend: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:25

Telecomraad (formeel) d.d. 1-2 juni 2023

Commissiedebat
Tijd activiteit: 16:30

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:30

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:40

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:50

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 11:00

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:00