Statenpassage

Inbreng verslag schriftelijk overleg : Inbreng verslag van een schriftelijk overleg over de voortgangsrapportage Europese Digitale Identiteit (Kamerstuk 26643-902)

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    R.J. Kamminga, voorzitter van de vaste commissie voor Digitale Zaken
  • Mede ondertekenaar
    I. van Tilburg, adjunct-griffier