Motie : Motie van het lid Tjeerd de Groot c.s. over de overheveling van pijler 1 naar pijler 2 stapsgewijs laten groeien naar 30%

Download

Indieners

Stemmingsuitslagen

Aangenomen met handopsteken


Voor: 107
75Vereist: 75
149Totaal: 149

Voor
VVD 34
D66 24
CDA 14
PvdA 9
SP 9
GroenLinks 8
ChristenUnie 5
Volt 3
Fractie Den Haan 1
Tegen
PVV 17
PvdD 6
FVD 5
DENK 3
SGP 3
JA21 3
Groep Van Haga 3
Omtzigt 1
BIJ1 1
BBB 1

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Inbreng verslag schriftelijk overleg

Inbreng verslag van een schriftelijk overleg over appreciatie observaties Europese Commissie GLB-Nationaal Strategisch Plan (Kamerstuk 28625-339)

Indiener J.L. Geurts, voorzitter van de vaste commissie voor Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Brief regering

28625-339 Appreciatie observaties Europese Commissie GLB-Nationaal Strategisch Plan

Indiener H. Staghouwer, minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Verslag van een commissiedebat

28625-333 Verslag van een commissiedebat, gehouden op 8 december 2021, over Nationaal Strategisch Plan (NSP)

Indiener A.H. Kuiken, voorzitter van de vaste commissie voor Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Brief regering

28625-320 Voorbereiding van het GLB-NSP commissiedebat op 8 december, inclusief concept NSP & S-MER

Indiener C.J. Schouten, minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Activiteiten

Tweeminutendebat Nationaal Strategisch Plan (NSP) (CD d.d. 30/09)

Plenair debat (tweeminutendebat)
Tijd activiteit: 10:55

Aansluitend aan de begroting BuZa: Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Nationaal Strategisch Plan (NSP)

Commissiedebat
Tijd activiteit: 10:00

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:29

Procedurevergadering LNV (per videoverbinding)

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 11:15

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 12:35

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:30

Appreciatie observaties Europese Commissie GLB-Nationaal Strategisch Plan

Inbreng schriftelijk overleg
Tijd activiteit: 12:00

Procedurevergadering LNV

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 11:15
Naar boven