Motie

Motie van de leden Bikker en Stoffer over bezien welke bepalingen in de Tijdelijke wet maatregelen covid-19 reeds kunnen vervallen

Download Download

Indieners