Motie : Motie van het lid Stoffer c.s. over optimaal gebruikmaken van een zelfscheppend Nederlands marinecluster

Download

Indieners

 • Indiener
  Chris Stoffer, Kamerlid SGP
 • Medeindiener
  J.S. Voordewind, Tweede Kamerlid
 • Medeindiener
  A. van den Bosch, Tweede Kamerlid
 • Medeindiener
  M.J.F. van Helvert, Tweede Kamerlid
 • Medeindiener
  J.W.M. Kerstens, Tweede Kamerlid
 • Medeindiener
  W.R. van Haga, Tweede Kamerlid
 • Medeindiener
  S.R. Fritsma, Tweede Kamerlid

Stemmingsuitslagen

Aangenomen met handopsteken


Voor: 98
75Vereist: 75
149Totaal: 149

Fracties Zetels Voor/Tegen
VVD 32 Voor
PVV 20 Voor
CDA 19 Voor
D66 19 Tegen
GroenLinks 14 Tegen
SP 14 Tegen
PvdA 9 Voor
ChristenUnie 5 Voor
PvdD 4 Tegen
50PLUS 3 Voor
DENK 3 Voor
SGP 3 Voor
FVD 2 Voor
Krol 1 Voor
Van Kooten-Arissen 1 Voor

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Brief commissie aan bewindspersoon

Aan staatssecretaris Defensie - feitelijke vragen Offerteaanvraag vervanging onderzeebootcapaciteit

Indiener T.N.J. de Lange, griffier

Lijst van vragen

Lijst van vragen over de offerteaanvraag vervanging onderzeebootcapaciteit (Kamerstuk 34225-40)

Indiener R. de Roon, voorzitter van de vaste commissie voor Defensie

Brief regering

34225-40 Offerteaanvraag vervanging onderzeebootcapaciteit

Indiener C.A. van der Maat, staatssecretaris van Defensie

Lijst van vragen en antwoorden

34225-37 Lijst van vragen en antwoorden over de voortgangsrapportage vervanging onderzeebootcapaciteit 2022 (Kamerstuk 34225-35)

Indiener R. de Roon, voorzitter van de vaste commissie voor Defensie

Verslag van een schriftelijk overleg

35925-X-17 Verslag van een schriftelijk overleg over Personeel/Materieel Defensie

Indiener A. (Aukje) de Vries, voorzitter van de vaste commissie voor Defensie

Lijst van vragen en antwoorden

34225-32 Lijst van vragen en antwoorden over de basisrapportage vervanging onderzeebootcapaciteit (Kamerstuk 34225-31)

Indiener A. (Aukje) de Vries, voorzitter van de vaste commissie voor Defensie

Brief commissie aan bewindspersoon

Aan Voorzitter - overbrengen besluit commissie

Indiener T.N.J. de Lange, griffier

Brief commissie aan bewindspersoon

Aan staatssecretaris - overbrengen besluit commissie

Indiener T.N.J. de Lange, griffier

Brief commissie aan bewindspersoon

Aan staatssecretaris - verzoek aanbieding rapportage ADR uiterlijk 1 april 2021

Indiener T.N.J. de Lange, griffier

Brief regering

34225-28 Reactie over uitgangspuntennotitie Vervanging Onderzeeboten en moties van de leden Stoffer c.s. (Kamerstuk 35570-X-30) en van de leden Van Helvert en Stoffer (Kamerstuk 35570-X-63)

Indiener B. Visser, staatssecretaris van Defensie

Activiteiten

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:05

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:00

Procedurevergadering (via videoverbinding)

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 14:45

Procedurevergadering (via videoverbinding)

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 10:30

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 10:30

Materieel Defensie

Commissiedebat
Tijd activiteit: 13:00

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:20

Aansluitend: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:35

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 16:00

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 10:45

Offerteaanvraag vervanging onderzeebotencapaciteit

Technische briefing
Tijd activiteit: 17:00

Offerteaanvraag vervanging onderzeebootcapaciteit

Inbreng feitelijke vragen
Tijd activiteit: 14:00

Personeel/Materieel Defensie

Wetgevingsoverleg
Tijd activiteit: 15:15

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:25