Motie

Motie van de leden Maeijer en Tony van Dijck over inzetten op een forse verlaging van onze afdracht aan de EU

Download Download

Indieners