Motie : Motie van de leden Tielen en Van der Molen over het aantonen van de wetenschappelijke effectiviteit van trainingen over impliciete genderbias

Download

Indieners

  • Indiener
    Judith Tielen, Kamerlid VVD
  • Medeindiener
    H. van der Molen, Tweede Kamerlid

Stemmingsuitslagen

Aangenomen met handopsteken


Voor: 82
75Vereist: 75
150Totaal: 150

Fracties Zetels Voor/Tegen
VVD 33 Voor
PVV 20 Voor
CDA 19 Voor
D66 19 Tegen
GroenLinks 14 Tegen
SP 14 Tegen
PvdA 9 Tegen
ChristenUnie 5 Voor
PvdD 5 Tegen
50PLUS 4 Tegen
DENK 3 Tegen
SGP 3 Voor
FVD 2 Voor

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Brief regering

29338-204 NWO-interventies op gebied van diversiteit

Indiener I.K. van Engelshoven, minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Activiteiten

VAO Wetenschapsbeleid (AO d.d. 14/05)

Plenair debat (tweeminutendebat)
Tijd activiteit: 18:55

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:05

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:55

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 10:15

Emancipatie

Wetgevingsoverleg
Tijd activiteit: 14:30

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:35

Wetenschapsbeleid

Algemeen overleg
Tijd activiteit: 10:00