Motie : Motie van het lid Sneller c.s. over beleidsopties voor een volgende neergaande conjunctuur

Download

Indieners

 • Indiener
  Joost Sneller, Kamerlid D66
 • Medeindiener
  E.E.W. Bruins, Tweede Kamerlid
 • Medeindiener
  Aukje de Vries, Kamerlid VVD
 • Medeindiener
  E.J. Slootweg, Tweede Kamerlid

Stemmingsuitslagen

Aangenomen met handopsteken


Voor: 148
75Vereist: 75
150Totaal: 150

Fracties Zetels Voor/Tegen
VVD 33 Voor
PVV 20 Voor
CDA 19 Voor
D66 19 Voor
GroenLinks 14 Voor
SP 14 Voor
PvdA 9 Voor
ChristenUnie 5 Voor
PvdD 5 Voor
50PLUS 4 Voor
DENK 3 Voor
SGP 3 Voor
FVD 2 Tegen

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Brief regering

32359-4 Rapporten Brede maatschappelijke heroverwegingen

Indiener W.B. Hoekstra, minister van Financiën

Brief regering

31765-458 Informatie over de (bouw)opgave verpleeghuiszorg in komende decennia

Indiener H.M. de Jonge, minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Brief regering

30012-123 Stimuleren leren en ontwikkelen bij individuen en bedrijven

Indiener W. Koolmees, minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Brief commissie aan bewindspersoon

Minister van Milieu en Wonen verzoeken de publieke waarde scan als aanvulling op beleidsdoorlichting obv RPE uit te voeren

Indiener M.Y. Israel, griffier

Brief regering

32861-54 Beleidsdoorlichting van beleidsartikel 21 van Hoofdstuk XII: Duurzaamheid

Indiener S. van Veldhoven-van der Meer, staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat

Brief regering

29544-939 Reactie op de motie van de leden Wiersma en Bruins over beleid gericht op arbeidsproductiviteit

Indiener W. Koolmees, minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Brief regering

32359-3 Brede maatschappelijke heroverwegingen

Indiener W.B. Hoekstra, minister van Financiën

Brief regering

35115-3 Kabinetsreactie op de initiatiefnota van het lid Van Haga over een proactieve handelsagenda

Indiener S.A.M. Kaag, minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

Brief regering

32140-50 Bouwstenen voor een beter belastingstelsel

Indiener M. Snel, staatssecretaris van Financiën

Brief regering

31865-131 Reactie op de motie van het lid Sneller c.s. over beleidsopties voor een volgende neergaande conjunctuur (Kamerstuk 35095-10)

Indiener W.B. Hoekstra, minister van Financiën

Brief regering

32620-222 Uitstel toezending van informatie over de oplopende zorguitgaven en de aanpak van het kabinet hieromtrent

Indiener H.M. de Jonge, minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Activiteiten

Debat over de Najaarsnota 2018 (35 095, nr. 1)

Plenair debat (debat)
Tijd activiteit: 10:15

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:30

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 10:15

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:25

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:55

Procedurevergadering Financiën

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 10:30

Aansluitend: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:45

Debat over de toenemende wachtlijsten voor de verpleeghuizen

Plenair debat (debat)
Tijd activiteit: 10:15

Arbeidsmarktbeleid

Algemeen overleg
Tijd activiteit: 13:00

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:35

Aansluitend aan de stemmingen: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:35

Procedurevergadering (afwijkende dag)

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 14:30

Procedurevergadering Financiën (per videoverbinding)

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 12:00

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 22:10

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:00