Motie

Motie van het lid Sneller c.s. over beleidsopties voor een volgende neergaande conjunctuur

Download Download

Indieners


Stemmingsuitslag

Aangenomen met handopsteken


detail stemming
Voor
VVD 33
PVV 20
CDA 19
D66 19
GroenLinks 14
SP 14
PvdA 9
ChristenUnie 5
PvdD 5
50PLUS 4
DENK 3
SGP 3
Tegen
FVD 2

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

22-04-2020
32359-4Rapporten Brede maatschappelijke heroverwegingen

20-12-2019
31765-458Informatie over de (bouw)opgave verpleeghuiszorg in komende decennia

11-11-2019
30012-123Stimuleren leren en ontwikkelen bij individuen en bedrijven

11-10-2019
32861-54Beleidsdoorlichting van beleidsartikel 21 van Hoofdstuk XII: Duurzaamheid

17-07-2019
29544-939Reactie op de motie van de leden Wiersma en Bruins over beleid gericht op arbeidsproductiviteit

11-07-2019
32359-3Brede maatschappelijke heroverwegingen

11-06-2019
35115-3Kabinetsreactie op de initiatiefnota van het lid Van Haga over een proactieve handelsagenda

15-04-2019
32140-50Bouwstenen voor een beter belastingstelsel

30-01-2019
32620-222Uitstel toezending van informatie over de oplopende zorguitgaven en de aanpak van het kabinet hieromtrent