Statenpassage

Motie : Motie van het lid Beertema c.s. over het BSA overlaten aan de instellingen voor hoger onderwijs zelf

Download

Indieners

 • Indiener
  H.J. Beertema, Tweede Kamerlid
 • Medeindiener
  H. van der Molen, Tweede Kamerlid
 • Medeindiener
  Judith Tielen, Kamerlid VVD
 • Medeindiener
  R. Bisschop, Tweede Kamerlid

Stemmingsuitslagen

Aangenomen met handopsteken


Voor: 77
75Verplicht: 75
150Totaal: 150

Fracties Zetels Voor/Tegen
VVD 33 Voor
PVV 20 Voor
CDA 19 Voor
D66 19 Tegen
GroenLinks 14 Tegen
SP 14 Tegen
PvdA 9 Tegen
ChristenUnie 5 Tegen
PvdD 5 Tegen
50PLUS 4 Tegen
DENK 3 Tegen
SGP 3 Voor
FVD 2 Voor

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Brief regering

31288-773 Onderzoek werking bindend studieadvies in de praktijk

Indiener I.K. van Engelshoven, minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Brief regering

35000-VIII-168 Reactie op de aangenomen moties en amendementen van de begrotingsbehandeling, het cultuurbegrotingsdebat, en het mediabegrotingsdebat

Indiener I.K. van Engelshoven, minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Brief regering

35000-VIII-161 Reactie op de motie van het lid Beertema c.s. over het BSA overlaten aan de instellingen voor hoger onderwijs zelf

Indiener I.K. van Engelshoven, minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Lijst van vragen en antwoorden

31288-677 Lijst van vragen en antwoorden over de Toegankelijkheid en kansengelijkheid in het hoger onderwijs

Indiener O.C. Tellegen, voorzitter van de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Activiteiten

Begroting Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (35000-VIII) (voortzetting)

Plenair debat (wetgeving)
Tijd activiteit: 10:35

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:00

Procedures en brieven

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 10:00

Toegankelijkheid en kansengelijkheid binnen het hoger onderwijs

Algemeen overleg
Tijd activiteit: 13:00

Aansluitend aan de be√ędiging: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:15

Aanvang aansluitend aan de Stemmingen: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:05

Procedures en brieven

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 10:15

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 16:00

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:20

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:45

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:55

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 10:15

Strategische agenda hoger onderwijs

Notaoverleg
Tijd activiteit: 11:00

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:45