Kamervragen

Zoekresultaten (10.909)

U zoekt in Kamerstukken, Kamervragen, Mededeling (uitstel antwoord)

Hieronder staat een overzicht van de verschillende soorten Kamervragen die Kamerleden aan de regering hebben gesteld. Ook vindt u hier de antwoorden van de bewindspersonen. Kamervragen die niet binnen de termijn (drie weken of na een uitstelbericht zes weken) zijn beantwoord, vindt u via deze pagina.

Kamervragen

Uitstel beantwoording vragen van de leden Raemakers en Paulusma over de uitspraak van de advocaat-generaal aan de Hoge Raad ten aanzien van verplichte anticonceptie in de gesloten jeugdzorg

Uitstel beantwoording vragen van de leden Raemakers en Paulusma over de uitspraak van de advocaat-generaal aan de Hoge Raad ten aanzien van verplichte anticonceptie in de gesloten jeugdzorg. AH 86 2022Z16504 Mededeling van staatssecretaris Van Ooijen (Volksgezondheid, Welzijn en Sport) (ontvangen 29 september 2022) De vragen van Kamerleden

2022D38399

Kamervragen

Uitstel beantwoording vragen van het lid Van Nispen over het bericht dat politie en NFI de grote golf van explosies nauwelijks aankunnen

Uitstel beantwoording vragen van het lid Van Nispen over het bericht dat politie en NFI de grote golf van explosies nauwelijks aankunnen. AH 82 2022Z16369 Mededeling van minister Yeşilgöz-Zegerius (Justitie en Veiligheid) (ontvangen 28 september 2022) Hierbij deel ik u mede dat de schriftelijke vragen van het lid Van Nispen (SP), van uw Kamer aan

2022D38238

Kamervragen

Uitstel beantwoording vragen van de leden Paulusma en Sahla over de Verliezen in de wijkverpleging

Uitstel beantwoording vragen van de leden Paulusma en Sahla over de Verliezen in de wijkverpleging. AH 84 2022Z16358 Mededeling van minister Helder (Langdurige Zorg en Sport) (ontvangen 28 september 2022) De vragen van de leden Paulusma en Sahla (beiden D66) over de Verliezen in de wijkverpleging (2022Z16358, ingezonden op 7 september 2022) kunnen

2022D38287

Kamervragen

Uitstel beantwoording vragen van het lid Van der Werf over onthechtingsproblematiek bij uit Syrië terugkeerde kinderen

Uitstel beantwoording vragen van het lid Van der Werf over onthechtingsproblematiek bij uit Syrië terugkeerde kinderen. AH 85 2022Z16370 Mededeling van minister Yeşilgöz-Zegerius (Justitie en Veiligheid) (ontvangen 28 september 2022) Hierbij deel ik u mede dat de schriftelijke vragen van het lid Van der Werf (D66), van uw Kamer aan de minister

2022D38333

Kamervragen

Uitstel beantwoording vragen van het lid Mohandis over het feit dat aanbieders van wijkverpleging miljoenen euro’s verlies lijden en de toegankelijkheid van de zorg in gevaar is

Uitstel beantwoording vragen van het lid Mohandis over het feit dat aanbieders van wijkverpleging miljoenen euro’s verlies lijden en de toegankelijkheid van de zorg in gevaar is. AH 83 2022Z16362 Mededeling van minister Helder (Langdurige Zorg en Sport) (ontvangen 28 september 2022) De vragen van het lid Mohandis (PvdA) over het feit dat

2022D38285

Kamervragen

Uitstel beantwoording vragen van de leden Van der Molen, Knops en Inge van Dijk over studeren op kosten van een brievenbusfirma

Uitstel beantwoording vragen van de leden Van der Molen, Knops en Inge van Dijk over studeren op kosten van een brievenbusfirma. AH 80 2022Z17019 Mededeling van minister Dijkgraaf (Onderwijs, Cultuur en Wetenschap) (ontvangen 28 september 2022) Op 15 september 2022 hebben de leden Van der Molen, Knops en Van Dijk (allen CDA) schriftelijke vragen

2022D38137

Kamervragen

Uitstel beantwoording vragen van de leden Van der Molen en Inge van Dijk over universiteitsfondsen nemen meer beleggingsrisico

Uitstel beantwoording vragen van de leden Van der Molen en Inge van Dijk over universiteitsfondsen nemen meer beleggingsrisico. AH 81 2022Z17017 Mededeling van minister Dijkgraaf (Onderwijs, Cultuur en Wetenschap) (ontvangen 28 september 2022) Op 15 september 2022 hebben de leden Van der Molen en Van Dijk (beiden CDA) schriftelijke vragen gesteld

2022D38158

Kamervragen

Uitstel beantwoording vragen van het lid Van Haga over gevolgen van eroderende windturbines voor gezondheid en economie

Uitstel beantwoording vragen van het lid Van Haga over gevolgen van eroderende windturbines voor gezondheid en economie. AH 67 2022Z15738 Mededeling van minister Jetten (Klimaat en Energie) (ontvangen 27 september 2022) De vragen van het lid Van Haga (Groep Van Haga) over gevolgen van eroderende windturbines voor gezondheid en economie (kenmerk:

2022D37869

Kamervragen

Uitstel beantwoording vragen van het lid Grinwis over het openstellen van de saneringsregeling voor de visserij

Uitstel beantwoording vragen van het lid Grinwis over het openstellen van de saneringsregeling voor de visserij. AH 66 2022Z16067 Mededeling van minister Schouten (Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit) (ontvangen 27 september 2022) De vragen van het lid Grinwis (ChristenUnie) van 2 september jl. over het openstellen van de saneringsregeling voor de

2022D37938

Kamervragen

Uitstel beantwoording vragen van het lid Van Nispen over justitiële dwalingen en de reactie daarop

Uitstel beantwoording vragen van het lid Van Nispen over justitiële dwalingen en de reactie daarop. AH 65 2022Z16238 Mededeling van minister Weerwind (Rechtsbescherming) (ontvangen 29 september 2022) Hierbij deel ik u mede dat de schriftelijke vragen van het lid Van Nispen (SP), van uw Kamer aan de minister voor Rechtsbescherming over justitiële

2022D38010

Kamervragen

Uitstel beantwoording vragen van het lid Van Baarle over het korten van de uitkering van mensen in het buitenland

Uitstel beantwoording vragen van het lid Van Baarle over het korten van de uitkering van mensen in het buitenland. AH 54 2022Z16498 Mededeling van minister Van Gennip (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) (ontvangen 26 september 2022 Hierbij deel ik u mede dat de beantwoording van de Kamervragen van het lid Van Baarle (DENK) over het korten van de

2022D37735

Kamervragen

Uitstel beantwoording vragen van het lid Hijink over problemen met Wmo-voorzieningen bij een verhuizing

Uitstel beantwoording vragen van het lid Hijink over problemen met Wmo-voorzieningen bij een verhuizing. AH 45 2022Z16229 Mededeling van staatssecretaris Van Ooijen (Volksgezondheid, Welzijn en Sport) (ontvangen 26 september 2022) De vragen van het lid Hijink (SP) aan de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over problemen met

2022D37529

Kamervragen

Uitstel beantwoording vragen van de leden Helder en Agema over het bericht ‘Gespecialiseerde arrestatieteams politie hebben handen vol aan verwarde personen’

Uitstel beantwoording vragen van de leden Helder en Agema over het bericht ‘Gespecialiseerde arrestatieteams politie hebben handen vol aan verwarde personen’. AH 43 2022Z16066 Mededeling van minister Yeşilgöz-Zegerius (Justitie en Veiligheid) (ontvangen 23 september 2022) Hierbij deel ik u mede dat de schriftelijke vragen van de leden Helder

2022D37506

Kamervragen

Uitstel beantwoording vragen van het lid Ellian over de detentie van Naoufal F.

Uitstel beantwoording vragen van het lid Ellian over de detentie van Naoufal F.. AH 42 2022Z16062 Mededeling van minister Weerwind (Rechtsbescherming) (ontvangen 23 september 2022) Hierbij deel ik u mede dat de schriftelijke vragen van het lid Ellian (VVD), van uw Kamer aan de minister voor Rechtsbescherming over de detentie van Naoufal F.

2022D37505

Kamervragen

Uitstel beantwoording vragen van het lid Tjeerd de Groot over 9000 vroegtijdige doden per jaar ten gevolge van fijnstof (PM2,5) uit onder andere de landbouw

Uitstel beantwoording vragen van het lid Tjeerd de Groot over 9000 vroegtijdige doden per jaar ten gevolge van fijnstof (PM2,5) uit onder andere de landbouw. AH 35 2022Z16156 Mededeling van staatssecretaris Heijnen (Infrastructuur en Waterstaat) (ontvangen 23 september 2022) Het lid De Groot (D66) heeft op 5 september 2022 vragen gesteld over

2022D37464

Naar boven