Kamervragen

Zoekresultaten (37.082)

U zoekt in Kamerstukken, Kamervragen, Antwoord schriftelijke vragen

Hieronder staat een overzicht van de verschillende soorten Kamervragen die Kamerleden aan de regering hebben gesteld. Ook vindt u hier de antwoorden van de bewindspersonen. Kamervragen die niet binnen de termijn (drie weken of na een uitstelbericht zes weken) zijn beantwoord, vindt u via deze pagina.

Kamervragen

Antwoord op vragen van het lid Agnes Mulder over het bericht dat Shell en ExxonMobil de Nederlandse Aardoliemaatschappij (NAM) in de verkoop zetten

Antwoord op vragen van het lid Agnes Mulder over het bericht dat Shell en ExxonMobil de Nederlandse Aardoliemaatschappij (NAM) in de verkoop zetten. Programma DG Groningen en Ondergrond Directie Schadeherstel en Gaswinning Groningen Ons kenmerk PDGGO-DSGG / 22474737 Pagina van 4 Programma DG Groningen en Ondergrond Directie Schadeherstel en

2022D38589

Kamervragen

Antwoord op vragen van de leden Erkens en Bontenbal over meerdere ontwikkelingen op het gebied van kernenergie

Antwoord op vragen van de leden Erkens en Bontenbal over meerdere ontwikkelingen op het gebied van kernenergie. Directoraat-generaal Klimaat en Energie Programmadirectie Kernenergie Ons kenmerk DGKE-PK / 22478544 Pagina van 7 Directoraat-generaal Klimaat en Energie Programmadirectie Kernenergie Bezoekadres Bezuidenhoutseweg 73 2594 AC Den Haag

2022D38433

Kamervragen

Antwoord op vragen van het lid Hijink over het bericht ‘Zorgpersoneel met long covid radeloos, vakbonden stellen ultimatum aan kabinet’

Antwoord op vragen van het lid Hijink over het bericht ‘Zorgpersoneel met long covid radeloos, vakbonden stellen ultimatum aan kabinet’. AH 90 2022Z15624 Antwoord van minister Helder (Langdurige Zorg en Sport) (ontvangen 28 september 2022) Zie ook Aanhangsel Handelingen, vergaderjaar 2021-2022, nr. 3951 Vraag 1 Wat is uw reactie op het bericht

2022D38122

Kamervragen

Antwoord op vragen van de leden Paulusma en Bikker over Het artikel 'Bonden dagen Helder voor rechter om uitblijven longcovidfonds zorg'

Antwoord op vragen van de leden Paulusma en Bikker over Het artikel 'Bonden dagen Helder voor rechter om uitblijven longcovidfonds zorg'. AH 89 2022Z17385 Antwoord van minister Helder (Langdurige Zorg en Sport) (ontvangen 28 september 2022) Vraag 1 Bent u bekend met het artikel 'Bonden dagen Helder voor rechter om uitblijven longcovidfonds zorg'?

2022D38118

Kamervragen

Antwoord op vragen van de leden Van Nispen en Jasper van Dijk over het bericht dat advocatenkantoor Houthoff nog steeds zaken doet met Russische klanten

Antwoord op vragen van de leden Van Nispen en Jasper van Dijk over het bericht dat advocatenkantoor Houthoff nog steeds zaken doet met Russische klanten. AH 88 2022Z16803 Antwoord van minister Weerwind (Rechtsbescherming) (ontvangen 28 september 2022) Vraag 1 Heeft u kennisgenomen van het bericht dat advocatenkantoor Houthoff, in tegenstelling tot

2022D38300

Kamervragen

Antwoord op vragen van de leden Michon-Derkzen en Sneller over het onbenut laten van Bibob-toetsing bij subsidieverlening

Antwoord op vragen van de leden Michon-Derkzen en Sneller over het onbenut laten van Bibob-toetsing bij subsidieverlening. AH 87 2022Z15855 Antwoord van minister Yeşilgöz-Zegerius (Justitie en Veiligheid), mede namens de ministers van Economische Zaken en Klimaat en van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (ontvangen 28 september 2022) Zie ook

2022D38316

Kamervragen

Antwoord op vragen van het lid Boulakjar over het bericht 'Shell en ExxonMobil zetten NAM in de verkoop'

Antwoord op vragen van het lid Boulakjar over het bericht 'Shell en ExxonMobil zetten NAM in de verkoop'. Programma DG Groningen en Ondergrond Directie Schadeherstel en Gaswinning Groningen Ons kenmerk PDGGO-DSGG / 22474737 Pagina van 3 Programma DG Groningen en Ondergrond Directie Schadeherstel en Gaswinning Groningen Bezoekadres Bezuidenhoutseweg

2022D38240

Kamervragen

Antwoord op vragen van de leden Werner, Inge van Dijk en Palland over het beschermen en behouden van maritiem erfgoed.

Antwoord op vragen van de leden Werner, Inge van Dijk en Palland over het beschermen en behouden van maritiem erfgoed.. Onze referentie 33557760 Pagina van 4 >Retouradres Postbus 16375 2500 BJ Den Haag Pagina van 4 De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Datum 28 september 2022 Betreft Antwoord op

2022D38257

Kamervragen

Antwoord op vragen van het lid Van Haga over de betaling Stichting Open Nederland aan Jaap van Dissel

Antwoord op vragen van het lid Van Haga over de betaling Stichting Open Nederland aan Jaap van Dissel. AH 68 2022Z16493 Antwoord van minister Kuipers (Volksgezondheid, Welzijn en Sport) (ontvangen 28 september 2022) Inleiding: Hoewel ik het belangrijk vind om Kamervragen van een goede beantwoording te voorzien, is het aantal en de frequentie van de

2022D37798

Kamervragen

Antwoord op vragen van het lid Van Haga over advies WRR m.b.t. potentiële vaccinatieplicht voor het coronavirus

Antwoord op vragen van het lid Van Haga over advies WRR m.b.t. potentiële vaccinatieplicht voor het coronavirus. AH 77 2022Z16354 Antwoord van minister Kuipers (Volksgezondheid, Welzijn en Sport) (ontvangen 27 september 2022) Vraag 1 Heeft u kennisgenomen van het advies van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR) in samenwerking

2022D37837

Kamervragen

Antwoord op vragen van de leden Ceder en Van der Graaf over de noodsituatie in Pakistan wegens overstromingen

Antwoord op vragen van de leden Ceder en Van der Graaf over de noodsituatie in Pakistan wegens overstromingen. AH 76 2022Z15983 Antwoord van minister Schreinemacher (Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking), mede namens minister van Buitenlandse Zaken (ontvangen 27 september 2022) Vraag 1 Bent u bekend met de noodsituatie in Pakistan?

2022D38025

Kamervragen

Antwoord op vragen van de leden Boulakjar en Van der Laan over het bericht ‘Blijf weg als je geen kamer hebt’

Antwoord op vragen van de leden Boulakjar en Van der Laan over het bericht ‘Blijf weg als je geen kamer hebt’. AH 75 2022Z15336 Antwoord van minister De Jonge (Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening) en van minister Dijkgraaf (Onderwijs, Cultuur en Wetenschap) (ontvangen 27 september 2022) 1. Is de minister ervan op de hoogte dat de Vrije

2022D37877

Kamervragen

Antwoord op vragen van de leden Van Raan en Van Esch over het bericht dat autofabrikanten alleen nog grote auto’s willen bouwen

Antwoord op vragen van de leden Van Raan en Van Esch over het bericht dat autofabrikanten alleen nog grote auto’s willen bouwen. AH 74 2022Z13656 Antwoord van staatssecretaris Heijnen (Infrastructuur en Waterstaat), mede namens de minister van Infrastructuur en Waterstaat (ontvangen 27 september 2022) 1 Bent u bekend met het bericht “Einde

2022D37971

Kamervragen

Antwoord op vragen van het lid Van Haga over geldstromen naar het RIVM tijdens de coronacrisis

Antwoord op vragen van het lid Van Haga over geldstromen naar het RIVM tijdens de coronacrisis. AH 73 2022Z16590 Antwoord van minister Kuipers (Volksgezondheid, Welzijn en Sport) (ontvangen 27 september 2022) Vraag 1 Kunt u specificeren, aangezien de Rijksoverheid naar verwachting tot nu toe ruim €80 miljard heeft uitgegeven aan het bestrijden

2022D38036

Kamervragen

Antwoord op vragen van het lid Hammelburg over misstanden binnen de United Nations Office for Project Services (UNOPS)

Antwoord op vragen van het lid Hammelburg over misstanden binnen de United Nations Office for Project Services (UNOPS). AH 72 2022Z16597 Antwoord van minister Schreinemacher (Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking) (ontvangen 27 september 2022) Vraag 1 Bent u bekend met het bericht ‘Hoe de VN Nederlands geld voor schone toiletten

2022D38039

Naar boven