Kamervragen

Zoekresultaten (90.383)

U zoekt in Kamerstukken, Kamervragen

Hieronder staat een overzicht van de verschillende soorten Kamervragen die Kamerleden aan de regering hebben gesteld. Ook vindt u hier de antwoorden van de bewindspersonen. Kamervragen die niet binnen de termijn (drie weken of na een uitstelbericht zes weken) zijn beantwoord, vindt u via deze pagina.

Kamervragen

Antwoord op vragen van de leden Omtzigt, Boswijk en Van Campen over ‘werkbezoeken aan de grensregio in het kader van stikstof en de aangenomen motie over verschillen aan de grens’

Antwoord op vragen van de leden Omtzigt, Boswijk en Van Campen over ‘werkbezoeken aan de grensregio in het kader van stikstof en de aangenomen motie over verschillen aan de grens’. Programma DG Stikstof Ons kenmerk DGS / 22380933 Pagina van 7 Programma DG Stikstof Bezoekadres Bezuidenhoutseweg 73 2594 AC Den Haag Postadres Postbus 20401 2500 EK

2022D32591

Kamervragen

Uitstel beantwoording vragen van het lid Boswijk over de Kamerbrief 'Openstelling saneringsregeling visserij'

Uitstel beantwoording vragen van het lid Boswijk over de Kamerbrief 'Openstelling saneringsregeling visserij'. Directoraat-generaal Natuur, Visserij en Landelijk gebied Ons kenmerk DGNVLG / 22403609 Pagina van 2 Directoraat-generaal Natuur, Visserij en Landelijk gebied Bezoekadres Bezuidenhoutseweg 73 2594 AC Den Haag Postadres Postbus 20401 2500

2022D32592

Kamervragen

Antwoord op vragen van het lid Van Haga over het ontbreken van een volwaardig ziekenhuis Voorne-Putten

Antwoord op vragen van het lid Van Haga over het ontbreken van een volwaardig ziekenhuis Voorne-Putten. Hierbij zend ik u de antwoorden op de vragen van het lid Van Haga (Groep Van Haga) over het ontbreken van een volwaardig ziekenhuis Voorne-Putten (2022Z14904). Hoogachtend, de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Ernst Kuipers Pagina

2022D32590

Kamervragen

Antwoord op vragen van het lid Van Haga over belangenverstrengeling van Ab Osterhaus met Bavarian Clinic

Antwoord op vragen van het lid Van Haga over belangenverstrengeling van Ab Osterhaus met Bavarian Clinic. Hierbij zend ik u de antwoorden op de vragen van het lid Van Haga (Groep Van Haga) over belangenverstrengeling van Ab Osterhaus met Bavarian Clinic. Hoogachtend, de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Ernst Kuipers Pagina van Pagina

2022D32587

Kamervragen

Antwoord op vragen van het lid Van Haga over de berichtgeving aangaande de 320.000 verloren levensjaren door uitgestelde zorg in Nederland

Antwoord op vragen van het lid Van Haga over de berichtgeving aangaande de 320.000 verloren levensjaren door uitgestelde zorg in Nederland. Hierbij zend ik u de antwoorden op de vragen van het lid Van Haga over de berichtgeving aangaande de 320.000 verloren levensjaren door uitgestelde zorg in Nederland (2022Z14319, ingezonden 6 juli 2022).

2022D32588

Kamervragen

Antwoord op vragen van het lid Kuiken over het strafrechtelijk onderzoek van de FIOD naar medische specialisten

Antwoord op vragen van het lid Kuiken over het strafrechtelijk onderzoek van de FIOD naar medische specialisten. Hierbij zend ik u de antwoorden op de vragen van het lid Kuiken (PvdA) over het strafrechtelijk onderzoek van de FIOD naar medische specialisten (2022Z12943 ingezonden 23 juni 2022). Hoogachtend, de minister van Volksgezondheid, Welzijn

2022D32589

Kamervragen

Oversterfte en vaccinaties

Oversterfte en vaccinaties. 2022Z15586 (ingezonden 17 augustus 2022) Vragen van het lid Van Houwelingen (FvD) aan de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over oversterfte en vaccinaties   1 Bent u bekend met het rapport van CBA/RIVM van 23 juni 2022 dat verslag doet van het onderzoek naar de oversterfte?   2 Bent u bekend met de

2022D32573

Kamervragen

Baby-bv

Baby-bv. 2022Z15584 (ingezonden 17 augustus 2022) Vragen van het lid Romke de Jong (D66) aan de staatssecretaris van Financiën (belastingzaken) over baby-bv.   1 Bent u van mening dat belastingconstructies zoals baby-bv’s onwenselijk zijn?   2 Hoe vaak komt het voor dat minderjarigen volledig of meer dan 50 procent van de aandelen bezitten in

2022D32572

Kamervragen

Luxetaks op drinkwater

Luxetaks op drinkwater. 2022Z15581 (ingezonden 17 augustus 2022) Vragen van het lid Van Haga (Groep Van Haga) aan de Minister-President over luxetaks op drinkwater    1) Bent u bekend met de berichtgeving over een luxetaks op drinkwater? (1)   2) Deelt u de mening dat drinkwater een primaire levensbehoefte is, die niet alleen weggelegd dient te

2022D32569

Kamervragen

Het bericht ‘Vermogenden gebruiken eigen goede doelen als belastingconstructie’

Het bericht ‘Vermogenden gebruiken eigen goede doelen als belastingconstructie’. 2022Z15582 (ingezonden 17 augustus 2022) Vragen van het lid Inge van Dijk (CDA) aan de staatssecretaris van Financiën over het bericht ‘Vermogenden gebruiken eigen goede doelen als belastingconstructie’   1 Heeft u kennisgenomen van het bericht ‘Vermogenden

2022D32570

Kamervragen

De vaccinatie tegen apenpokken

De vaccinatie tegen apenpokken. 2022Z15583 (ingezonden 17 augustus 2022) Vragen van het lid Mohandis (PvdA) aan de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over de vaccinatie tegen apenpokken.   1.            Erkent u dat het een moeizaam en tijdrovend proces voor de GGD is om in kaart te brengen wie er risico loopt op apenpokken

2022D32571

Kamervragen

Antwoord op vragen van de leden Slootweg en Van der Molen over het bericht ‘Als studenten zelf alarm slaan over hun cocaïnegebruik, dan is er wat aan de hand’

Antwoord op vragen van de leden Slootweg en Van der Molen over het bericht ‘Als studenten zelf alarm slaan over hun cocaïnegebruik, dan is er wat aan de hand’. Hierbij zend ik u, mede namens de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, de antwoorden op de vragen van de leden Slootweg en Van der Molen (beiden CDA) over het bericht ‘Als

2022D32565

Kamervragen

De STAP-subsidie in relatie tot kwakzalverij en dropshopping

De STAP-subsidie in relatie tot kwakzalverij en dropshopping. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2021–2022 Vragen gesteld door de leden der Kamer 2022Z15567 Vragen van de leden Palland en Van den Berg (beiden CDA) aan de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over de STAP-subsidie in relatie tot kwakzalverij en dropshopping

2022D32530

Kamervragen

Het artikel Jamal Oulel zet met zijn fintech Socialdebt incassobureaus buitenspel

Het artikel Jamal Oulel zet met zijn fintech Socialdebt incassobureaus buitenspel. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2021–2022 Vragen gesteld door de leden der Kamer 2022Z15566 Vragen van het lid Kat (D66) aan de Minister voor Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen over het artikel Jamal Oulel zet met zijn fintech Socialdebt

2022D32529

Kamervragen

Antwoord op vragen van het lid Eerdmans over het hacken van windturbines

Antwoord op vragen van het lid Eerdmans over het hacken van windturbines. AH 3699 2022Z13483 Antwoord van minister Jetten (Klimaat en Energie) (ontvangen 16 augustus 2022) Zie ook Aanhangsel Handelingen, vergaderjaar 2021-2022, nr. 3440 1 Bent u bekend met de toename aan cyberaanvallen op windturbines op Europees grondgebied? Antwoord Ja ik ben

2022D32554

Naar boven