Kamervragen

Zoekresultaten (91.393)

U zoekt in Kamerstukken, Kamervragen

Hieronder staat een overzicht van de verschillende soorten Kamervragen die Kamerleden aan de regering hebben gesteld. Ook vindt u hier de antwoorden van de bewindspersonen. Kamervragen die niet binnen de termijn (drie weken of na een uitstelbericht zes weken) zijn beantwoord, vindt u via deze pagina.

Kamervragen

Antwoord op vragen van het lid De Roon over de opgelaaide militaire agressie van Azerbeidzjan tegen Armenië

Antwoord op vragen van het lid De Roon over de opgelaaide militaire agressie van Azerbeidzjan tegen Armenië. Directie Europa Onze Referentie BZDOC-123536246-80 Directie Europa Onze Referentie BZDOC-123536246-80 Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Prinses Irenestraat 6 Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der

2022D40043

Kamervragen

Antwoord op vragen van het lid Agnes Mulder over het bericht dat de wapenstilstand tussen Armenië en Azerbeidzjan is mislukt

Antwoord op vragen van het lid Agnes Mulder over het bericht dat de wapenstilstand tussen Armenië en Azerbeidzjan is mislukt. Directie Europa Onze Referentie BZDOC-105988321-51 Directie Europa Onze Referentie BZDOC-105988321-51 Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Prinses Irenestraat 6 Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede

2022D40036

Kamervragen

Antwoord op vragen van het lid Ceder over aanvallen op Armeens grondgebied en de deelname van de Nederlandse ambassadeur in Azerbeidzjan aan een door de Azerbeidzjaanse regering georganiseerd bezoek aan de stad Sushi in Nagorno Karabach

Antwoord op vragen van het lid Ceder over aanvallen op Armeens grondgebied en de deelname van de Nederlandse ambassadeur in Azerbeidzjan aan een door de Azerbeidzjaanse regering georganiseerd bezoek aan de stad Sushi in Nagorno Karabach. Directie Europa Onze Referentie BZDOC-105988321-47 Directie Europa Onze Referentie BZDOC-105988321-47 Aan de

2022D40037

Kamervragen

Antwoord op vragen van de leden Marijnissen en Leijten over de zorgen van Netbeheerder Nederland over het rampscenario van 1 miljoen huishoudens de worden afgesloten omdat ze hun energierekening niet meer kunnen betalen

Antwoord op vragen van de leden Marijnissen en Leijten over de zorgen van Netbeheerder Nederland over het rampscenario van 1 miljoen huishoudens de worden afgesloten omdat ze hun energierekening niet meer kunnen betalen. Directoraat-generaal Klimaat en Energie Ons kenmerk DGKE / 22509171 Pagina van 3 Directoraat-generaal Klimaat en Energie

2022D40023

Kamervragen

Antwoord op vragen van het lid Inge van Dijk over het bericht 'Ombudsman: financiële hulp regelen vaak te moeilijk voor ouderen'

Antwoord op vragen van het lid Inge van Dijk over het bericht 'Ombudsman: financiële hulp regelen vaak te moeilijk voor ouderen'. Hierbij stuur ik u de beantwoording van de Kamervragen die het lid van Dijk (CDA) op 22 juni 2022 aan de staatssecretaris van Toeslagen en Douane over het bericht 'Ombudsman: financiële hulp regelen vaak te moeilijk

2022D40026

Kamervragen

Antwoord op vragen van het lid Omtzigt over het verhogen van de tarieven door energiemaatschappijen

Antwoord op vragen van het lid Omtzigt over het verhogen van de tarieven door energiemaatschappijen. Directoraat-generaal Klimaat en Energie Ons kenmerk DGKE / 22509499 Pagina van 3 Directoraat-generaal Klimaat en Energie Bezoekadres Bezuidenhoutseweg 73 2594 AC Den Haag Postadres Postbus 20401 2500 EK Den Haag Overheidsidentificatienr

2022D40007

Kamervragen

Antwoord op vragen van het lid Koekkoek over de internationale campagne om de klimaatcrisis naar het Internationale Gerechtshof (ICJ) te brengen

Antwoord op vragen van het lid Koekkoek over de internationale campagne om de klimaatcrisis naar het Internationale Gerechtshof (ICJ) te brengen. Ministerie van Buitenlandse Zaken Onze Referentie BZDOC-105988321-43 Ministerie van Buitenlandse Zaken Onze Referentie BZDOC-105988321-43 Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Prinses

2022D39890

Kamervragen

Uitstel beantwoording vragen van het lid Westerveld over de zorgbonus voor pgb-zorgverleners en de tegemoetkoming voor mantelzorgers naar aanleiding van het antwoord op eerdere Kamervragen

Uitstel beantwoording vragen van het lid Westerveld over de zorgbonus voor pgb-zorgverleners en de tegemoetkoming voor mantelzorgers naar aanleiding van het antwoord op eerdere Kamervragen. De vragen van het lid Westerveld (GL) over de zorgbonus voor pgb-zorgverleners en de tegemoetkoming voor mantelzorgers naar aanleiding van het antwoord op

2022D39963

Kamervragen

Antwoord op vragen van de leden Kuiken en Ellemeet over het bericht 'Cardiologen krijgen zonder toestemming miljoenen euro’s van medische bedrijven'

Antwoord op vragen van de leden Kuiken en Ellemeet over het bericht 'Cardiologen krijgen zonder toestemming miljoenen euro’s van medische bedrijven'. Hierbij zend ik u de antwoorden op de vragen van de leden Kuiken (PvdA) en Ellemeet (GL) over het bericht 'Cardiologen krijgen zonder toestemming miljoenen euro’s van medische bedrijven'

2022D39954

Kamervragen

Uitstel beantwoording vragen van het lid Van Meijeren over het bericht dat het onderzoek naar de oorzaken van de oversterfte om oneigenlijke redenen wordt gefrustreerd door het RIVM en de GGD

Uitstel beantwoording vragen van het lid Van Meijeren over het bericht dat het onderzoek naar de oorzaken van de oversterfte om oneigenlijke redenen wordt gefrustreerd door het RIVM en de GGD. De vragen van het lid Van Meijeren (FvD) over het bericht dat het onderzoek naar de oorzaken van de oversterfte om oneigenlijke redenen wordt gefrustreerd

2022D39951

Kamervragen

Antwoord op vragen van de leden Van Raan, Vestering en Teunissen over investeringen in de intensieve veehouderij door ABP

Antwoord op vragen van de leden Van Raan, Vestering en Teunissen over investeringen in de intensieve veehouderij door ABP. Pagina van Pagina van DGDOO Directie A&O Datum Kenmerk 2022-0000456024 DGDOO Directie A&O Datum Kenmerk 2022-0000456024 > Retouradres Postbus 20011 2500 EA > Retouradres Postbus 20011 2500 EA Aan de voorzitter van de Tweede

2022D39945

Kamervragen

Antwoord op vragen van het lid Idsinga over de opinie "Henk Bluemink: Alimentatie toont aan dat belastingstelsel anders moet"

Antwoord op vragen van het lid Idsinga over de opinie "Henk Bluemink: Alimentatie toont aan dat belastingstelsel anders moet". AH 172 2022Z15516 Antwoord van staatssecretaris Van Rij (Financiën – Fiscaliteit en Belastingdienst), mede namens de staatssecretaris De Vries (Financiën – Toeslagen en Douane) (ontvangen 5 oktober 2022) Zie ook

2022D39809

Kamervragen

Antwoord op vragen van het lid Van Nispen over het problematisch tekort aan sociaal advocaten

Antwoord op vragen van het lid Van Nispen over het problematisch tekort aan sociaal advocaten. AH 171 2022Z17265 Antwoord van minister Weerwind (Rechtsbescherming) (ontvangen 5 oktober 2022) Vraag 1 Bent u bekend met het onderzoek waaruit blijkt dat er in de nabije toekomst grote tekorten aan sociaal advocaten zullen zijn? (1) Antwoord op vraag 1

2022D39770

Kamervragen

Antwoord op vragen van het lid Van Houwelingen over oversterfte en vaccinaties

Antwoord op vragen van het lid Van Houwelingen over oversterfte en vaccinaties. AH 170 2022Z15586 Antwoord van minister Kuipers (Volksgezondheid, Welzijn en Sport) (ontvangen 5 oktober 2022) Zie ook Aanhangsel Handelingen, vergaderjaar 2021-2022, nr. 3877 Vraag 1 Bent u bekend met het rapport van CBA/RIVM [sic] van 23 juni 2022 dat verslag doet van

2022D39752

Kamervragen

Antwoord op vragen van de leden Kops en Wilders over het bericht 'Energiebedrijven wijken niet: laat aangekondigde prijsverhogingen gaan door'

Antwoord op vragen van de leden Kops en Wilders over het bericht 'Energiebedrijven wijken niet: laat aangekondigde prijsverhogingen gaan door'. AH 173 2022Z18114 Antwoord van minister Jetten (Klimaat en Energie) (ontvangen 5 oktober 2022) 1 Bent u bekend met het bericht 'Energiebedrijven wijken niet: laat aangekondigde prijsverhogingen gaan door'?

2022D39811

Naar boven