Kamervragen

Zoekresultaten (90.396)

U zoekt in Kamerstukken, Kamervragen

Hieronder staat een overzicht van de verschillende soorten Kamervragen die Kamerleden aan de regering hebben gesteld. Ook vindt u hier de antwoorden van de bewindspersonen. Kamervragen die niet binnen de termijn (drie weken of na een uitstelbericht zes weken) zijn beantwoord, vindt u via deze pagina.

Kamervragen

Uitstel beantwoording vragen van het lid Van Kent over de Uber-files

Uitstel beantwoording vragen van het lid Van Kent over de Uber-files. Directie Arbeidsverhoudingen ArbeidsRecht (AR) Datum 18 augustus 2022 Onze referentie 2022-0000174111 Directie Arbeidsverhoudingen ArbeidsRecht (AR) Datum 18 augustus 2022 Onze referentie 2022-0000174111 Pagina van Pagina van Postbus 90801 2509 LV Den Haag Parnassusplein 5 T 070

2022D32635

Kamervragen

Uitstel beantwoording vragen van het lid Michon-Derkzen over het bericht ‘Grote zorgen om jihadisten die in Nederland blijven terwijl paspoort is afgepakt’

Uitstel beantwoording vragen van het lid Michon-Derkzen over het bericht ‘Grote zorgen om jihadisten die in Nederland blijven terwijl paspoort is afgepakt’. Pagina van 1 VERTROUWELIJK Pagina van > Retouradres Postbus 20301 2500 EH  Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Datum 18

2022D32634

Kamervragen

Uitstel beantwoording vragen van het lid Van Nispen over de grote zorgen om jihadisten die in Nederland blijven terwijl het paspoort is afgepakt

Uitstel beantwoording vragen van het lid Van Nispen over de grote zorgen om jihadisten die in Nederland blijven terwijl het paspoort is afgepakt. Pagina van 1 VERTROUWELIJK Pagina van > Retouradres Postbus 20301 2500 EH  Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Datum 18 augustus 2022

2022D32632

Kamervragen

Antwoord op vragen van het lid Van den Berg over financiële misstanden bij MartiniZorg

Antwoord op vragen van het lid Van den Berg over financiële misstanden bij MartiniZorg. Hierbij zend ik u, mede namens de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, de antwoorden op de vragen van het lid Van den Berg (CDA) over financiële misstanden bij MartiniZorg (2022Z10727, ingezonden op 31 mei 2022). Hoogachtend, de minister

2022D32631

Kamervragen

Uitstel beantwoording vragen van het lid Sylvana Simons over het bericht dat de politie onnodig data van burgers opspaart

Uitstel beantwoording vragen van het lid Sylvana Simons over het bericht dat de politie onnodig data van burgers opspaart. Pagina van 1 VERTROUWELIJK Pagina van > Retouradres Postbus 20301 2500 EH  Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Datum 18 augustus 2022 Onderwerp Uitstelbericht

2022D32628

Kamervragen

Uitstel beantwoording vragen van het lid Bisschop over het bericht 'Dorpen samen in het geweer tegen komst aanmeldcentrum: 'Toezegging geschonden''

Uitstel beantwoording vragen van het lid Bisschop over het bericht 'Dorpen samen in het geweer tegen komst aanmeldcentrum: 'Toezegging geschonden''. Pagina van 1 VERTROUWELIJK Pagina van > Retouradres Postbus 20301 2500 EH  Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Datum 18 augustus 2022

2022D32627

Kamervragen

Stikstofreductie, stikstofminnende planten en insecten

Stikstofreductie, stikstofminnende planten en insecten. 2022Z15606 (ingezonden 18 augustus 2022) Vragen van het lid Van Haga (Groep Van Haga) aan de minister voor Natuur en Stikstof over stikstofreductie, stikstofminnende planten en insecten   1 Kunt u uitsluiten dat de voorgestelde stikstofreductie in 2030 en 2035 mogelijk een negatief effect

2022D32623

Kamervragen

Het bericht 'Kantonrechter ontslaat Langhenkel als bewindvoerder'

Het bericht 'Kantonrechter ontslaat Langhenkel als bewindvoerder'. 2022Z15605 (ingezonden 18 augustus 2022) Vragen van het lid Kat (D66) aan de ministers voor Rechtsbescherming en voor Armoedebestrijding, Participatie en Pensioenen naar aanleiding van bericht 'Kantonrechter ontslaat Langhenkel als bewindvoerder'   1 Bent u bekend met het bericht

2022D32622

Kamervragen

Met het bericht Nieuwbouw daalt in wooncrisis - Opnieuw minder vergunningen afgegeven

Met het bericht Nieuwbouw daalt in wooncrisis - Opnieuw minder vergunningen afgegeven. 2022Z15607 (ingezonden 18 augustus 2022) Vragen van het lid Kops (PVV) aan de minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening over met het bericht Nieuwbouw daalt in wooncrisis - Opnieuw minder vergunningen afgegeven.   1. Bent u bekend met het bericht

2022D32624

Kamervragen

De energietoeslag voor studenten

De energietoeslag voor studenten. 2022Z15604 (ingezonden 18 augustus 2022) Vragen van het lid Maatoug (GroenLinks) aan de minister voor Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen over de uitspraak inzake de energietoeslag voor studenten   1 Bent u bekend met de uitspraak van de Rechtbank Gelderland, waarin zij oordeelt dat het college van de

2022D32621

Kamervragen

Rechter: studenten mogen niet als hele groep worden uitgesloten van eenmalige energietoeslag

Rechter: studenten mogen niet als hele groep worden uitgesloten van eenmalige energietoeslag. 2022Z15603 (ingezonden 18 augustus 2022)   Vragen van het lid Kathmann (PvdA) aan de minister voor Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen over Rechter: studenten mogen niet als hele groep worden uitgesloten van eenmalige energietoeslag   1 Bent u

2022D32620

Kamervragen

Antwoord op vragen van het lid van Haga over medicatie tegen druk op de gezondheidszorg

Antwoord op vragen van het lid van Haga over medicatie tegen druk op de gezondheidszorg. Hierbij zend ik u de antwoorden op de vragen van het lid van Haga (Groep van Haga) over medicatie tegen druk op de gezondheidszorg (2022Z15094, ingezonden op 15 juli 2022). Hoogachtend, de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Ernst Kuipers Pagina van

2022D32618

Kamervragen

Oversterfte en vaccinaties

Oversterfte en vaccinaties. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2021–2022 Vragen gesteld door de leden der Kamer 2022Z15586 Vragen van het lid Van Houwelingen (FvD) aan de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over oversterfte en vaccinaties (ingezonden 17 augustus 2022). Vraag 1 Bent u bekend met het rapport van CBA/RIVM van

2022D32573

Kamervragen

Baby-bv

Baby-bv. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2021–2022 Vragen gesteld door de leden der Kamer 2022Z15584 Vragen van het lid Romke de Jong (D66) aan de Staatssecretaris van Financiën (belastingzaken) over baby-bv (ingezonden 17 augustus 2022). Vraag 1 Bent u van mening dat belastingconstructies zoals baby-bv’s onwenselijk zijn?

2022D32572

Kamervragen

Antwoord op vragen van de leden Omtzigt, Boswijk en Van Campen over ‘werkbezoeken aan de grensregio in het kader van stikstof en de aangenomen motie over verschillen aan de grens’

Antwoord op vragen van de leden Omtzigt, Boswijk en Van Campen over ‘werkbezoeken aan de grensregio in het kader van stikstof en de aangenomen motie over verschillen aan de grens’. AH 3708 2022Z15339 Antwoord van minister Van der Wal-Zeggelink (Natuur en Stikstof) (ontvangen 17 augustus 2022) 1 Herinnert u zich dat de motie Omtzigt/Boswijk/Van

2022D32591

Naar boven