Kamervragen

Zoekresultaten (91.394)

U zoekt in Kamerstukken, Kamervragen

Hieronder staat een overzicht van de verschillende soorten Kamervragen die Kamerleden aan de regering hebben gesteld. Ook vindt u hier de antwoorden van de bewindspersonen. Kamervragen die niet binnen de termijn (drie weken of na een uitstelbericht zes weken) zijn beantwoord, vindt u via deze pagina.

Kamervragen

Antwoord op vragen van het lid Van Houwelingen over content op websites

Antwoord op vragen van het lid Van Houwelingen over content op websites. Pagina van 1 VERTROUWELIJK Pagina van Pagina 1 van 2 > Retouradres Postbus 20301 2500 EH  Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018  2500 EA  DEN HAAG Datum 6 oktober 2022 Onderwerp Antwoorden Kamervragen over content op websites

2022D40060

Kamervragen

Antwoord op vragen van het lid De Roon over de opgelaaide militaire agressie van Azerbeidzjan tegen Armenië

Antwoord op vragen van het lid De Roon over de opgelaaide militaire agressie van Azerbeidzjan tegen Armenië. Directie Europa Onze Referentie BZDOC-123536246-80 Directie Europa Onze Referentie BZDOC-123536246-80 Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Prinses Irenestraat 6 Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der

2022D40043

Kamervragen

Antwoord op vragen van het lid Agnes Mulder over het bericht dat de wapenstilstand tussen Armenië en Azerbeidzjan is mislukt

Antwoord op vragen van het lid Agnes Mulder over het bericht dat de wapenstilstand tussen Armenië en Azerbeidzjan is mislukt. Directie Europa Onze Referentie BZDOC-105988321-51 Directie Europa Onze Referentie BZDOC-105988321-51 Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Prinses Irenestraat 6 Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede

2022D40036

Kamervragen

Antwoord op vragen van het lid Ceder over aanvallen op Armeens grondgebied en de deelname van de Nederlandse ambassadeur in Azerbeidzjan aan een door de Azerbeidzjaanse regering georganiseerd bezoek aan de stad Sushi in Nagorno Karabach

Antwoord op vragen van het lid Ceder over aanvallen op Armeens grondgebied en de deelname van de Nederlandse ambassadeur in Azerbeidzjan aan een door de Azerbeidzjaanse regering georganiseerd bezoek aan de stad Sushi in Nagorno Karabach. Directie Europa Onze Referentie BZDOC-105988321-47 Directie Europa Onze Referentie BZDOC-105988321-47 Aan de

2022D40037

Kamervragen

Antwoord op vragen van de leden Marijnissen en Leijten over de zorgen van Netbeheerder Nederland over het rampscenario van 1 miljoen huishoudens de worden afgesloten omdat ze hun energierekening niet meer kunnen betalen

Antwoord op vragen van de leden Marijnissen en Leijten over de zorgen van Netbeheerder Nederland over het rampscenario van 1 miljoen huishoudens de worden afgesloten omdat ze hun energierekening niet meer kunnen betalen. Directoraat-generaal Klimaat en Energie Ons kenmerk DGKE / 22509171 Pagina van 3 Directoraat-generaal Klimaat en Energie

2022D40023

Kamervragen

Antwoord op vragen van het lid Inge van Dijk over het bericht 'Ombudsman: financiële hulp regelen vaak te moeilijk voor ouderen'

Antwoord op vragen van het lid Inge van Dijk over het bericht 'Ombudsman: financiële hulp regelen vaak te moeilijk voor ouderen'. Hierbij stuur ik u de beantwoording van de Kamervragen die het lid van Dijk (CDA) op 22 juni 2022 aan de staatssecretaris van Toeslagen en Douane over het bericht 'Ombudsman: financiële hulp regelen vaak te moeilijk

2022D40026

Kamervragen

Antwoord op vragen van het lid Omtzigt over het verhogen van de tarieven door energiemaatschappijen

Antwoord op vragen van het lid Omtzigt over het verhogen van de tarieven door energiemaatschappijen. Directoraat-generaal Klimaat en Energie Ons kenmerk DGKE / 22509499 Pagina van 3 Directoraat-generaal Klimaat en Energie Bezoekadres Bezuidenhoutseweg 73 2594 AC Den Haag Postadres Postbus 20401 2500 EK Den Haag Overheidsidentificatienr

2022D40007

Kamervragen

Antwoord op vragen van het lid Koekkoek over de internationale campagne om de klimaatcrisis naar het Internationale Gerechtshof (ICJ) te brengen

Antwoord op vragen van het lid Koekkoek over de internationale campagne om de klimaatcrisis naar het Internationale Gerechtshof (ICJ) te brengen. Ministerie van Buitenlandse Zaken Onze Referentie BZDOC-105988321-43 Ministerie van Buitenlandse Zaken Onze Referentie BZDOC-105988321-43 Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Prinses

2022D39890

Kamervragen

Uitstel beantwoording vragen van het lid Westerveld over de zorgbonus voor pgb-zorgverleners en de tegemoetkoming voor mantelzorgers naar aanleiding van het antwoord op eerdere Kamervragen

Uitstel beantwoording vragen van het lid Westerveld over de zorgbonus voor pgb-zorgverleners en de tegemoetkoming voor mantelzorgers naar aanleiding van het antwoord op eerdere Kamervragen. De vragen van het lid Westerveld (GL) over de zorgbonus voor pgb-zorgverleners en de tegemoetkoming voor mantelzorgers naar aanleiding van het antwoord op

2022D39963

Kamervragen

Antwoord op vragen van de leden Kuiken en Ellemeet over het bericht 'Cardiologen krijgen zonder toestemming miljoenen euro’s van medische bedrijven'

Antwoord op vragen van de leden Kuiken en Ellemeet over het bericht 'Cardiologen krijgen zonder toestemming miljoenen euro’s van medische bedrijven'. Hierbij zend ik u de antwoorden op de vragen van de leden Kuiken (PvdA) en Ellemeet (GL) over het bericht 'Cardiologen krijgen zonder toestemming miljoenen euro’s van medische bedrijven'

2022D39954

Kamervragen

Uitstel beantwoording vragen van het lid Van Meijeren over het bericht dat het onderzoek naar de oorzaken van de oversterfte om oneigenlijke redenen wordt gefrustreerd door het RIVM en de GGD

Uitstel beantwoording vragen van het lid Van Meijeren over het bericht dat het onderzoek naar de oorzaken van de oversterfte om oneigenlijke redenen wordt gefrustreerd door het RIVM en de GGD. De vragen van het lid Van Meijeren (FvD) over het bericht dat het onderzoek naar de oorzaken van de oversterfte om oneigenlijke redenen wordt gefrustreerd

2022D39951

Kamervragen

Antwoord op vragen van de leden Van Raan, Vestering en Teunissen over investeringen in de intensieve veehouderij door ABP

Antwoord op vragen van de leden Van Raan, Vestering en Teunissen over investeringen in de intensieve veehouderij door ABP. Pagina van Pagina van DGDOO Directie A&O Datum Kenmerk 2022-0000456024 DGDOO Directie A&O Datum Kenmerk 2022-0000456024 > Retouradres Postbus 20011 2500 EA > Retouradres Postbus 20011 2500 EA Aan de voorzitter van de Tweede

2022D39945

Kamervragen

Antwoord op vragen van het lid Kat over het artikel 'Toezichthouder onderzoekt meldingen torenhoge kosten schuldhulp'

Antwoord op vragen van het lid Kat over het artikel 'Toezichthouder onderzoekt meldingen torenhoge kosten schuldhulp'. AH 176 2022Z10384 Antwoord van minister Schouten (Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen), mede namens de minister voor Rechtsbescherming (ontvangen 5 oktober 2022) Zie ook Aanhangsel Handelingen, vergaderjaar 2021-2022, nr.

2022D39833

Kamervragen

Antwoord op vragen van de leden Van Beukering-Huijbregts en Hagen over het bericht Opleidingsinstituten profiteren massaal van royale subsidieregeling

Antwoord op vragen van de leden Van Beukering-Huijbregts en Hagen over het bericht Opleidingsinstituten profiteren massaal van royale subsidieregeling. AH 175 2022Z15861 Antwoord van minister Van Gennip (Sociale Zaken en Werkgelegenheid), mede namens de minister voor Primair en Voortgezet Onderwijs (ontvangen 5 oktober 2022) Vraag 1 Bent u bekend

2022D39830

Kamervragen

Antwoord op vragen van het lid Omtzigt over het prijsplafond energie en de toegezegde voorbeelden tijdens de Algemene Politieke Beschouwingen

Antwoord op vragen van het lid Omtzigt over het prijsplafond energie en de toegezegde voorbeelden tijdens de Algemene Politieke Beschouwingen. AH 174 2022Z17717 Antwoord van minister Jetten (Klimaat en Energie) (ontvangen 5 oktober 2022) 1 Herinnert u zich dat ik tijdens de Algemeen Politieke Beschouwingen voorbeelden liet zien en beloofde concrete

2022D39829

Naar boven