Schriftelijke vragen : Toegenomen Nederlandse importen uit de Chinese provincie Xinjiang

Download

Indieners

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Antwoord schriftelijke vragen

Antwoord op vragen van de leden Ceder, Hirsch, Bamenga en Stoffer over toegenomen Nederlandse importen uit de Chinese provincie Xinjiang

Indiener E.N.A.J. Schreinemacher, minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking