Antwoord schriftelijke vragen : Antwoord op vragen van het lid Strolenberg over de voorgenomen wijziging in het asbestcertificatiestelsel

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    C.E.G. van Gennip, minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Bijlagen

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Schriftelijke vragen

De voorgenomen wijziging in het asbestcertificatiestelsel

Indiener M.F. Strolenberg, Tweede Kamerlid