Antwoord schriftelijke vragen : Antwoord op Vragen van het lid Inge van Dijk over armoede onder middeninkomens

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    C.E.G. van Gennip, minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
  • Mede ondertekenaar
    M.L.A. van Rij, staatssecretaris van Financiën
  • Mede ondertekenaar
    A. de Vries, staatssecretaris van Financiën

Bijlagen

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Mededeling (uitstel antwoord)

Uitstel beantwoording vragen van het lid Inge van Dijk over armoede bij middeninkomens

Indiener C.E.G. van Gennip, minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Schriftelijke vragen

Het bericht “Verscholen armoede? Vergeet de middeninkomens niet”

Indiener I. (Inge) van Dijk, Tweede Kamerlid