Antwoord schriftelijke vragen : Antwoord op vragen van het lid Omtzigt over de juridische basis waarmee gemeentes gedwongen worden asielzoekers op te vangen

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    A. Broekers-Knol, staatssecretaris van Justitie en Veiligheid
  • Mede namens
    K.H. Ollongren, minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Bijlagen

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Schriftelijke vragen

De juridische basis waarmee gemeentes gedwongen worden asielzoekers op te vangen

Indiener P.H. Omtzigt, Tweede Kamerlid