Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Nota n.a.v. het (nader/tweede nader/enz.) verslag

36488-6 Nota naar aanleiding van het verslag

Indiener C.E.G. van Gennip, minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Verslag (initiatief)wetsvoorstel (nader)

36488-5 Verslag

Indiener L.W.E. (Léon) de Jong, voorzitter van de vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Advies Afdeling advisering Raad van State

36488 Advisering Afdeling Raad van State inzake Wijziging van de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag in verband met een bijzondere verhoging van het wettelijk minimumloon met 1,2 procentpunt met ingang van 1 juli 2024 (Wet verhoging minimumloon 2024)

Indiener Th.C. de Graaf, vicepresident van de Raad van State

Voorstel van wet

36488-2 Voorstel van wet

Indiener C.E.G. van Gennip, minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Memorie van toelichting

36488-3 Memorie van toelichting

Indiener C.E.G. van Gennip, minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Advies Afdeling advisering Raad van State en Nader rapport

36488-4 Advies Afdeling advisering Raad van State en Nader rapport

Indiener Th.C. de Graaf, vicepresident van de Raad van State

Koninklijke boodschap

36488-1 Koninklijke boodschap

Indiener C.E.G. van Gennip, minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Activiteiten

Regeling van Werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:30

Procedures en brieven SZW

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 16:30

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 16:00

Procedures en brieven SZW

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 16:30

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 12:35

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00