Verslag van een schriftelijk overleg : Verslag van een schriftelijk overleg over de modernisering van het grondbeleid (Kamerstuk 34682-164)

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    K.B. Hagen, voorzitter van de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken
  • Mede ondertekenaar
    C.E. Morrin, adjunct-griffier

Bijlagen

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Motie (gewijzigd/nader)

32847-1034 Gewijzigde motie van het lid Beckerman c.s. over bij woningbouw door het Rijksvastgoedbedrijf minstens twee derde betaalbaar realiseren (t.v.v. 32847-1025)

Indiener S.M. Beckerman, Tweede Kamerlid

Activiteiten

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:40

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:40

Procedurevergadering commissie Binnenlandse Zaken

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 11:30

Woningbouwopgave en koopsector (wordt voortgezet op 4 april 2024)

Commissiedebat
Tijd activiteit: 13:00