Statenpassage

Verslag van een schriftelijk overleg : Verslag van een schriftelijk overleg over o.a. de geannoteerde agenda voor de NAVO Foreign Ministers Meeting van 28 en 29 november 2023 (Kamerstuk 28676-446)

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    R.J. (Rudmer) Heerema, voorzitter van de vaste commissie voor Buitenlandse Zaken
  • Mede ondertekenaar
    L.B. Blom, adjunct-griffier

Bijlagen

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Motie

27830-410 Motie van het lid Valstar c.s. over inzichtelijk maken wat er nodig is om binnen de Duits-Nederlandse samenwerking een eigen tankbataljon op te richten

Indiener P.J. Valstar, Tweede Kamerlid

Motie

36200-V-30 Motie van het lid Jasper van Dijk over de stand van zaken rond nucleaire ontwapening en moderisering van kernwapens in Nederland

Indiener J.J. (Jasper) van Dijk, Tweede Kamerlid

Activiteiten

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Begroting Buitenlandse Zaken (36200-V) (antwoord 1e termijn + rest)

Plenair debat (wetgeving)
Tijd activiteit: 10:15

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Einde vergadering: STEMMINGEN (over alle resterende onderwerpen)

Stemmingen
Tijd activiteit: 01:00

Tweeminutendebat Materieel (CD 28/6)

Plenair debat (tweeminutendebat)
Tijd activiteit: 12:10

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 12:30

NAVO Ministeriƫle 3-4 april 2024

Commissiedebat
Tijd activiteit: 10:00