Eindtekst : 36410-XV, eindtekst

Download

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Bijgewerkte tekst

36410-XV, bijgewerkt t/m nr. 23 (Tweede NvW d.d. 12 oktober 2023)

Indiener C.E.G. van Gennip, minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Nota van wijziging

36410-XV-23 Tweede nota van wijziging

Indiener C.E.G. van Gennip, minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden

36410-XV-12 Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden

Indiener T. Kuzu, voorzitter van de vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Nota van wijziging

36410-XV-8 Nota van wijziging

Indiener C.E.G. van Gennip, minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Lijst van vragen

Verslag houdende een lijst van vragen inzake vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV) voor het jaar 2024 (Kamerstuk 36410-XV)

Indiener T. Kuzu, voorzitter van de vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Advies Afdeling advisering Raad van State en Nader rapport

36410-XV-3 Advies Afdeling advisering Raad van State en Nader rapport

Indiener Th.C. de Graaf, vicepresident van de Raad van State

Voorstel van wet

36410-XV-1 Voorstel van wet

Indiener C.E.G. van Gennip, minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Memorie van toelichting

36410-XV-2 Memorie van toelichting

Indiener C.E.G. van Gennip, minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Activiteiten

Debat over het rapport van de Commissie sociaal minimum

Plenair debat (debat)
Tijd activiteit:

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:30

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:50

Procedures en brieven commissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 16:30

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:45

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:50

Procedures en brieven commissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 16:30

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 16:44

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Procedures en brieven commissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 16:30

Armoede- en schuldenbeleid

Commissiedebat
Tijd activiteit: 13:30

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:40